Bläddra

av:Morgan Housel

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälsa, relationer och personlig utveckling Makroekonomi Nationalekonomi Penningteori Privatekonomi Självhjälp och praktiska råd
Förmågan att hantera dina pengar handlar inte så mycket om vad du kan eller känner till. Det handlar om hur du beter dig. Och beteende är svårt att lära ut – även till riktigt smarta personer. Placeringar, privatekonomi och affärsbeslut lärs ut som matematik, där siffror och formler visar oss exakt hur vi ska…
Köp här

Isbn: 9789198552874

Utgivningsår:20210121

Utgivare: Sterners Förlag

Mediatyp: BC

av:Klas Fregert, Lars Jonung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi
Makroekonomi är en lärobok skriven för svenska förhållanden. Begrepp och teorier behandlas i anslutning till analys av Sveriges institutioner, ekonomiska utveckling och ekonomisk-politiska erfarenheter. Makroekonomins centrala områden – nationalräkenskaper, arbetslöshet, inflation, konjunktursvängningar och tillväxt –…
Köp här

Isbn: 9789144125381

Utgivningsår:20180821

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Lars Calmfors, Harry Flam, John Hassler, Per Krusell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi
Makroekonomi är den första internationellt ledande läroboken i ämnet som översatts till svenska. Boken har anpassats till svenska förhållanden. Det engelskspråkiga originalets författare, Olivier Blanchard, är professor vid MIT och chefsekonom vid Internationella valutafonden. Macroeconomics har fått ett stort…
Köp här

Isbn: 9789147114702

Utgivningsår:20150706

Utgivare: Liber

Mediatyp: BZ

av:Rodney Edvinsson, Tor Jacobson, Daniel Waldenström, Klas Fregert, Lars Ahnland, Bo Franzén, Johan Söderberg, Lili-Annè Aldman, Emelie Carlsson, Klas Eriksson, Gustav Ingman

Kategorier: Ekonometri och ekonomisk statistik Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Makroekonomi Nationalekonomi Penningteori
This book is the third volume published in the research project run by Sveriges Riksbank concerning Historical Monetary Statistics for Sweden. The current volume includes chapters on the evolution of Swedish banking, historical house prices for Stockholm, the Swedish bond market, and Sweden s national wealth. Sveriges…
Köp här

Isbn: 9789189323605

Utgivningsår:20221129

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av:Klas Fregert

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi
Den här boken beskriver den globala ekonomin utifrån ett svenskt perspektiv, med svensk terminologi och de svenska institutionerna som grund, samt hur Sverige, som en liten öppen ekonomi, påverkas av omvärlden. I boken förklaras grundläggande begrepp och funktioner i en ekonomi, samt den långa sikten med tillväxt,…
Köp här

Isbn: 9789144151434

Utgivningsår:20211005

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Hermann Simon, Andreas Jonason, Felix Mörée

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi Penningteori
Inflationen har återkommit. Efter lång tid av prisstabilitet har inflationen skjutit i höjden. Företag är livrädda. Ökad inflation leder till att de reala intäkterna och vinsterna urholkas. Men vad är egentligen inflation? Hur påverkar den ett företag och vad kan man göra? Tider med hög inflation har skett flera gånger…
Köp här

Isbn: 9789189547087

Utgivningsår:20230321

Utgivare: Kunskapshuset Förlag

Mediatyp: BC

av:Stephanie Kelton

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi Penningteori Politisk ekonomi
  Oavsett vilken utmaning vi står inför att stärka sjukvården, skapa nya jobb eller förhindra en klimatapokalyps uppstår oundvikligen samma fråga: hur ska vi betala för det? I Underskottsmyten visar Stephanie Kelton att den frågan är missriktad. Allt vi har fått lära oss om pengarnas och de statliga utgifternas…
Köp här

Isbn: 9789189155145

Utgivningsår:20201209

Utgivare: Verbal Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185355693

Utgivningsår:20061128

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Benny Carlson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi Penningteori
I september 1931 tvingades Sverige överge guldmyntfoten. Landet bytte myntfot – från guld till papper – med stabilisering av prisnivån som officiellt mål. Det var första och enda gången ett land försökt sig på något sådant. Sverige anses därigenom ha föregripit den inflationsmålspolitik som sedan 1990-talet bedrivs i…
Köp här

Isbn: 9789144108094

Utgivningsår:20150319

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Erik Öberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi
This thesis contains four self-contained chapters concerning macroeconomic aspects of money and consumption. Chapter 1 considers a model where taxes must be paid in money issued by the government and provide conditions for a unique monetary equilibrium. Chapter 2 investigates how income inequality affects the…
Köp här

Isbn: 9789176497807

Utgivningsår:20200922

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Robert Lundmark, Klas Fregert, Lars Jonung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Mikroekonomi Nationalekonomi
Mikroekonomi introducerar ämnet mikroekonomi på ett pedagogiskt och illustrativt sätt. Mikroekonomi är det vetenskapsområde som analyserar hur marknader för olika varor eller tjänster fungerar. Boken presenterar grundläggande begrepp, förhållanden och teorier som ligger till grund för hur individer eller hushåll fattar…
Köp här

Isbn: 9789144120287

Utgivningsår:20170210

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jürg Fausch

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi
Doctoral Thesis in Economics at Stockholm University, Sweden 2017
Köp här

Isbn: 9789176497401

Utgivningsår:20201009

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172274563

Utgivningsår:20050822

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av:Svein H. Gullbekk

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Makroekonomi Nationalekonomi Penningteori
Pengene som forandret verden tar utgangspunkt i de første pregningene av mynt i det syvende århundre f.Kr. og følger gullmyntenes historie fra antikken til den moderne verden. Boken dokumenterer gullvalutaenes utvikling gjennom 2500 år, hvordan pengesystemene henger sammen, og hvordan valutaene bygger på hverandre og…
Köp här

Isbn: 9788202719074

Utgivningsår:20210614

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BB

av:Erik S. Reinert

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi
Global ekonomi – hur rika länder blev rika och varför fattiga länder förblir fattiga handlar om ekonomisk utveckling i dagens globala värld. Erik S. Reinert visar hur rika länder utvecklades genom en kombination av statlig intervention, protektionism och strategiska investeringar – snarare än genom frihandel. Ändå…
Köp här

Isbn: 9789176113998

Utgivningsår:20160501

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av:Leiv Opstad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi
Denne oppgaveboka hører til læreboka Innføring i makroøkonomi for økonomisk-administrative studier, som formidler sentrale makroøkonomiske problemstillinger. Forfatteren ønsker å bidra til å gi studentene en grunnleggende innsikt, slik at de kan forstå og delta i økonomiske diskusjoner. Det er knyttet oppgaver til…
Köp här

Isbn: 9788202692285

Utgivningsår:20210712

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Anders Silverfall

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi Penningteori
Sverige har haft formell demokrati sedan 1921. Men även om alla numera får rösta har folket ändå ingen absolut makt över sitt öde. Kapitalistiska samhällen mår bara bra fram till nästa finanskris då det blir uppenbart att det spelar mindre eller ingen roll alls vem man röstar på. Det är systemet som är problemet vilket…
Köp här

Isbn: 9789176117996

Utgivningsår:20160913

Utgivare: Averbis

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi Penningteori
I Sverige finns ett antal företag som hämtar sedlar och mynt i form av t.ex. dagskassor hos kunder och därefter ägnar sig åt uppräkningsverksamhet. Uppräkningsverksamheten består i att företagen räknar, äkthetskontrollerar och kvalitetssorterar kontanterna och sedan – i samarbete med bank – ser till att motsvarande…
Köp här

Isbn: 9789138241608

Utgivningsår:20140905

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187391293

Utgivningsår:20140522

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av:Hans Svanberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi
Syftet med denna bok är att presentera makroekonomins grunder i kortfattad form, med en tydlig och transparent struktur – dessutom med en förankring i svenska förhållanden. Målet är ändå att boken ska vara uttömmande – läsaren ska inte lämnas med beskedet att ”det bara är så”. Användningen av formler och matematik är…
Köp här

Isbn: 9789144084596

Utgivningsår:20130809

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann Pettifor, Daniel Suhonen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Makroekonomi Miljön Nationalekonomi
Hur kan vi ha råd att rädda banker, men inte att göra de nödvändiga investeringarna för att rädda planeten? Ann Pettifor visar i denna bok att en snabb och rättvis omställning av den globala ekonomin bort från beroendet av fossila bränslen är möjlig. Kampanjen för en Green New Deal har potential att bli den största…
Köp här

Isbn: 9789187777912

Utgivningsår:20200424

Utgivare: Verbal Förlag

Mediatyp: BC

av:Claire Thürwächter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi
This thesis consists of four essays on the role of firm heterogeneity for monetary policy transmission. Firm Heterogeneity and Monetary Policy Transmission investigates which firm characteristics make firm investments more sensitive to monetary policy and highlights the potential role of investment frictions for a…
Köp här

Isbn: 9789180142663

Utgivningsår:20230630

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Andreas Bergh, Niklas Jakobsson, Klas Fregert, Lars Jonung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Mikroekonomi Nationalekonomi
Makroekonomi (bok + digital produkt) En lärobok skriven för svenska förhållanden. Begrepp och teorier behandlas i anslutning till en analys av Sveriges institutioner, ekonomiska utveckling och ekonomisk-politiska erfarenheter. Makroekonomins centrala områden – nationalräkenskaper, arbetslöshet, inflation,…
Köp här

Isbn: 9789144108230

Utgivningsår:20150121

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Leiv Opstad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi
Innføring i makroøkonomi (3.utg.) tar utgangspunkt i å formidle sentrale makroøkonomiske problemstillinger til studenter som skal bruke denne kunnskapen i næringslivet. Norge har en svært åpen økonomi, og det som skjer utenfor landets grenser får stor betydning for landets økonomi. Globalisering og internasjonalisering…
Köp här

Isbn: 9788202681098

Utgivningsår:20200730

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Hans Svanberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi
Mikroekonomi i ett nötskal Syftet med denna bok är att presentera mikroekonomisk teori i kortfattad och översiktlig form, dock utan att göra avkall på användningen av modeller som verktyg för en fördjupad förståelse. Modellerna utvecklas steg för steg, och hur de fungerar förklaras ingående. Däremot är användningen…
Köp här

Isbn: 9789144106168

Utgivningsår:20141014

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC