Bläddra

Grundläggande rättigheter och juridisk metod : RF 2 kap, Europakonventionen och EU:s stadga och deras tillämpning

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Köp här

Grundläggande rättigheter och juridisk metod : RF 2 kap, Europakonventionen och EU:s stadga och deras tillämpning

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Köp här
Array