Bläddra

Grundläggande styrteknik Faktabok

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Grundläggande styrteknik Faktabok

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Läs mer
Grundläggande styrteknik passar till all teknisk utbildning där grundläggande styrteknik ingår som ett moment. Boken syftar till att ge en bred introduktion till modern styrteknik. Den bygger på verklighetsanknytning och ger eleverna förståelse för uppbygganden av olika styrsystem som vi möter i vår vardag - i hemmet, på fritiden och på jobbet.
Läromedlet behandlar hur styrtekniken använder olika arbetsmedia i elektriska, pneumatiska och hydrauliska styrsystem. PLC-tekniken ges ordentligt med utrymme. Målet är att utveckla elevens förmåga att programmera och använda styrsystem för enklare automatiska förlopp. Genom olika tillämpningsexempel visas på hur programmeringen genomförs med beskrivning av uppgiften, upprättande av I/O-lista, genomförande av programmeringen och inskrivning i PLC-minnet med programmeringsverktyg.
De grundläggande logikelementen OCH, ELLER samt INTE kopplas med elkopplare och reläer och olika tillämpningsområden presenteras. Metodiken för programmering ges utrymme och grunderna för ladderschema och instruktionslista behandlas i flera programmeringsexempel.
I kapitlen Pneumatik, Hydraulik samt Motorstyrning beskrivs de olika systemens uppbyggnad. Även tekniken att bygga automation på ett mer praktiskt sätt är ett viktigt avsnitt. Riskanalys behandlas med utgång från att produktionen automatiseras och de risker som följer med att människan inte längre styr anläggningen själv. Metodiken för genomförande av en riskanalys presenteras.
Läromedlet omfattar:
Faktabok
Arbetsbok med grundläggande praktiska och teoretiska övningar
Laborationsbok som innehåller fördjupande laborationer
Kontrolluppgifter med facit samt facit till arbetsbok
Hårdvaran till laborationerna har tagits fram av Micro Support AB.