Bläddra

Grundsärskolans regelbok : bestämmelser om grundsärskola, förskoleklass och fritidshem

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Grundsärskolans regelbok : bestämmelser om grundsärskola, förskoleklass och fritidshem

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

I Grundsärskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samlade. Här återges de delar av skollagen, läroplanen, skolförordningen samt ett urval av andra relevanta föreskrifter som riktar sig mot grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Årets upplaga innehåller den lydelse av reglerna som gäller under läsåret 2020/21 och de senaste ändringarna i läroplanen. Bland annat har det tillkommit bestämmelser om undervisningen under den pågående pandemin. När bestämmelser som ska börja tillämpas senare redan är beslutade finns även den kommande lydelsen med i boken eller hänvisningar till denna.

Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda och föräldrar och kan med fördel användas i lärarutbildningen och fortbildningen.