Bläddra

Grundskolans naturvetenskap : helhetssyn, innehåll och progression

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Grundskolans naturvetenskap : helhetssyn, innehåll och progression

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

I en dynamisk global värld med gemensamma möjligheter och problem är det nödvändigt att fortlöpande diskutera och ompröva skolans naturvetenskapliga undervisning. Vad skall den innehålla och varför? Hur kan skolan och lärarna åstadkomma en lämplig progression? Författaren, som pläderar för en helhetssyn på skolans naturvetenskap, ger utförliga och personliga svar med blicken riktad mot framtiden. Hans ambition är att väcka nya tankar och stimulera till diskussion.

Grundläggande frågor som genomsyrar boken är:
Hur kan naturvetenskapen bidra till att göra omvärlden mer begriplig för eleverna - hur kan den medverka till att ge överblick och sammanhang?
Hur kan undervisningen i naturvetenskap ges en ämnesmässig och didaktisk utformning som grundlägger och stödjer kunskapsutveckling från första till sista skolåret?

Där finns olika resurser som fördjupar och konkretiserar innehållet i de olika kapitlen. Webbplatsen blir tillgänglig med hjälp av den aktiveringskod som finns i boken.

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i grundskolan, lärarutbildare och andra med intresse för naturvetenskap och lärande.

Länken till bokens webbplats finns under fliken Extramaterial.