Bläddra

GSU Del 1: Argumenterande text

Kategorier: Språk och lingvistik

GSU Del 1: Argumenterande text

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Serien ger stöd till lärare som undervisar elever med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med Lgr 11. Unikt för serien är att materialet gör det möjligt att undervisa på tre olika språk- och ämneskunskapsnivåer i samma teman i samma grupp. Ingen elev behöver känna sig utanför. Gränslös språk-och ämnesutvecklande undervisning riktar sig till nyanlända elever i åk 3–6 och elever i förberedelseklass men innehållet kan lätt anpassas även till andra grupper och åldrar. Övningsböckerna Övningsböckerna innehåller uppgifter, aktiviteter och spel som tränar upp språk för att nå social kompetens och nå kunskapskraven i svenska som andra språk och flera SO och NO ämnen utifrån elevens individuella förutsättningar. Till varje del finns fyra övningsböcker, en bok för varje texttyp/genre med tre olika språk- och ämneskunskapsnivåer så att alla elever använder samma bok. Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.