Bläddra

Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag

Köp här

Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag

Köp här
En ung kvinna som kallar sig själv för "monstret av extraordinär vällust" blir år 1791 häktad av den spanske biskopen i Havanna. Snart inleds en stor rättsprocess mot henne med djupa religiösa och politiska förtecken. Hon fängslas och hennes texter hamnar i inkvisitionens arkiv över brott mot den rätta tron.

Två hundra år senare hittar en idéhistoriker av en slump dessa texter i Madrid. Det blir upptakten till ett sällsamt möte mellan kolonial historia och postkolonial teori. Edda Manga återvänder till upplysningstidens brokiga Havanna och undersöker de intrikata teologiska spörsmål som får detta monster av extraordinär vällust att blottlägga den (post)koloniala ordningens inre spänningar.

Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag ställer frågor om västerlandets historiska självbild, om maktens uteslutningsmekanismer och om relationen mellan kanon och excentricitet. Vad händer om man väljer att ta den häktade kvinnans texter - som makten och traditionen dömer ut som brottsliga, perversa, lögnaktiga - på allvar?

Edda Mangas excentriska idéhistoria utsätter vår egen kanon för en veritabel dekonstruktion genom att låta den fängslade kvinnans uppenbarelser tränga sig rakt in i teologins och filosofins själva högborg.

Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag har belönats med Vitterhetssamhällets pris för unga historiker: "en ung historiker men sinne både för tålamodsprövande arkivarbete och djärva tolkningar."