Bläddra

Guds moral : En essä om lidandets och onskans problem

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Köp här

Guds moral : En essä om lidandets och onskans problem

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Köp här
Lidandet tvingar på oss en rad frågor: Varför är det så utbrett och varför drabbar det så ojämnt? Varför blir några så onda? Vissa av svaren för oss till den religiösa sfären. Kanske har lidandet en mening, men det ställer oss i så fall inför nya frågor: Har den som skapat vår jord också skapat lidandet, eller är det någon annan som har förvanskat det goda? Varför gavs vi inte ett paradis med en gång? Bär vi själva ansvaret för vår ondska, eller är vi offer? Anderberg utgår från egna drabbningar med teodicéproblemet och söker sig gradvis fram till det centrum där inga svar är enkla. Framställningen är oteknisk och tänkt för en bred publik.
Thomas Anderberg är docent i praktisk filosofi och skribent i Dagens Nyheter.