Bläddra

av: Eva Spångberg, Reine Jonsson

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
40 betraktelser av Eva Spångberg och Reine Jonsson. Med många underbara naturbilder. Eva Spångberg bor på småländska höglandet i Gamla Hjelmseryd i Sävsjö kommun. På sin gård Björkelund har hon åsnor och andra djur. Besökarna som kommer dit får uppleva djuren och naturen och Eva berättar från Bibeln. Hon har utnämnts…
Köp här

Isbn: 9789173170741

Utgivningsår: 20070713

Utgivare: KM-Förlaget & Bornelings

Mediatyp: BB

av: David Thurfjell

Kategorier: Alternativa trossystem Filosofi och religion Humanistiska och sekulära alternativ till religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Thurfjell lyckas sätta in vårt nu i en historisk kontext. Han gör det på ett tydligt och lättbegripligt sätt. Det är utmärkt folkbildning, helt enkelt(SvD) En av årets mest intressanta böcker (Expressen) Ett stycke svensk religionshistoria av betydelse (Sydsvenskan) …
Köp här

Isbn: 9789187515132

Utgivningsår: 20150423

Utgivare: Molin & Sorgenfrei Förlag

Mediatyp: BB

av: Alexander Bard, Jan Söderqvist

Kategorier: Filosofi och religion Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
EN NY REVOLUTIONERADE FRAMTIDSVISION FRÅN FÖRFATTARNA SOM FÖRUTSPÅDDE IT-BUBBLAN OCH 11 SEPTEMBER Cyberfilosoferna och framtidsforskarna Alexander Bard och Jan Söderqvist är tillbaka. Efter Futuricatrilogins träffsäkra profetior har de nu formulerat en metafysik för den digitala tidsåldern. Det här är boken som vågar…
Köp här

Isbn: 9789175471792

Utgivningsår: 20140901

Utgivare: Bookmark Förlag

Mediatyp: BB

av: David Thurfjell

Kategorier: Alternativa trossystem Filosofi och religion Humanistiska och sekulära alternativ till religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Är svenskarna världens mest sekulariserade folk? Varför tycker många att det är lite pinsamt att vara kristen? Varför upplevs buddhismen som sympatisk medan islam känns hotfull och främmande? I Det gudlösa folket följer David Thurfjell uppkomsten och utvecklingen av de idéer om religion som vi idag tar för givna, från…
Köp här

Isbn: 9789113102009

Utgivningsår: 20190618

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Arne Carlsson

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Ingen kan äga sanningen om Gud, jag har inte skrivit denna bok för att tala om vad Gud är. Jag ville undersöka om den erfarenhet jag talar om som Gud kan vara en gemensam erfarenhet som alla kan dela, om våra skärvor kan bli till en tro att leva på om vi delar dem med varandra. Vår globala värld är hotad av…
Köp här

Isbn: 9789174652093

Utgivningsår: 20110521

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av: Göran Larsson, Simon Sorgenfrei

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Begreppet religion är komplext och rymmer många tolkningar. Hur skiljer sig akademiska definitioner av begreppet religion från de definitioner som används inom religiösa traditioner? Vad kan kognitionsvetare och evolutionsforskare lära oss om religion och på vilka sätt kan en religionsvetenskaplig förståelse av…
Köp här

Isbn: 9789147096718

Utgivningsår: 20191115

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198496093

Utgivningsår: 20200325

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BB

av: Gunnel Vallquist

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Gunnel Vallquist har i mer än ett halvt sekel varit verksam som fri skribent, översättare och författare. Hon har med sin rena och behärskade stil kommenterat och reflekterat över europeiskt kulturliv, kyrkans utveckling och den kristna trons pilgrimskap i essäer och skrifter, artiklar och tankeböcker.Urvalet av Gunnel…
Köp här

Isbn: 9789152632093

Utgivningsår: 20080604

Utgivare: Cordia

Mediatyp: BB

av: Cristina Grenholm

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Moderskap är en schablon som väcker känslor och associeras med uttalade eller outtalade förväntningar på kvinnor i alla åldrar. Samtidigt är moderskap ett vanligt fenomen, som schablonen hindrar oss att få en realistisk bild av. Därför behövs en fördjupad reflektion över föreställningar om moderskap. I den här boken…
Köp här

Isbn: 9789157804532

Utgivningsår: 20050701

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Jentezen Franklin

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bryt dig loss – Låt inte fienden krama livet ur dig Pytonormar har ett intressant sätt att döda sitt byte. De kramar och kramar till dess att offret inte längre kan andas. I den andliga världen arbetar ofta djävulen på ett liknande sätt – han nästlar sig in i våra liv och kramar sakta men säkert livet ur…
Köp här

Isbn: 9789178669608

Utgivningsår: 20150123

Utgivare: Livets Ords Förlag, Charisma House, Scandinavian Book

Mediatyp: BC

av: Sunday Adelaja

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Det finns inget viktigare i en Kristens liv än att söka Gud, förstå Honom och vandra med Honom. Att förstå Gud är att förstå Hans vägar, Hans karaktär, Hans tankar och Hans världsuppfattning. Vårt huvud syfte är att uppenbara Gud: att uppenbara Honom genom hur vi lever, våra gärningar och handlingar; för bara då kommer…
Köp här

Isbn: 9789186705022

Utgivningsår: 20101112

Utgivare: True Media

Mediatyp: BC

av: Erica Appelros, Lena Edlund, Patrik Fridlund, Karin Johannesson, Tage Kurtén, Johan Modée, Mikael Stenmark, Hugo Strandberg, Peder Thalén, Ulf Zackariasson, Kirsten Grønlien Zetterqvist

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Religionsfilosofisk introduktion presenterar den bredd och de många infallsvinklar som idag finns inom ämnet religionsfilosofi. Frågan om det goda livet och en undran inför livet är klassiska frågor inom religionsfilosofin, men under senare tid har religionsfilosofin tagit allt större plats i den offentliga och…
Köp här

Isbn: 9789152632970

Utgivningsår: 20100819

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

av: Stig Dellström

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Vi lever idag i ett sekulariserat samhälle där kunskapen och det allmänna medvetandet om kyrka och kristen tro är i avtagande. Däremot finns en ny öppenhet för existentiella frågor. Bokens huvudtitel är hämtad från Lukasevangeliets femte kapitel, med temat Lägg ut på djupet, som handlar om trons utmaning att från det…
Köp här

Isbn: 9789175692715

Utgivningsår: 20150630

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Patrik Fridlund

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Catharina Stenqvist (1950–2014) verkade som religionsfilosof med intresse för frågor om religiös erfarenhet och människans existentiella villkor. Hennes forskning kretsade kring mystik och mening och hon argumenterade för vikten att tala om livshållning snarare än livsåskådning. I föreliggande essä läser Patrik…
Köp här

Isbn: 9789163944475

Utgivningsår: 20170918

Utgivare: GML-förlag, Elfströms Tryckeri

Mediatyp: BC

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans “Andliga läroskrifter”, en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människan härstammar från och som hon skall återvända till. Med…
Köp här

Isbn: 9789185154371

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kober´sche Verlagsbuchhandlung, F4-print AB

Mediatyp: BC

av: Bertil Albrektsson

Kategorier: Bibeltexter, urval och meditationer Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Denna samling essäer behandlar bibeltexter ur vitt skilda perspektiv. Författarens strävan är att med vanliga vetenskapliga metoder, både språkliga och historiska, undersöka och belysa texter i bibeln, främst gamla testamentet. En betydande del av boken ägnas åt frågor kring översättning av bibeln från ett språk till…
Köp här

Isbn: 9789173316835

Utgivningsår: 20150911

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Sunday Adelaja

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Den som blir använd av Gud måste: Hålla fast vid ett syfte, en kallelse och ett uppdrag att tjäna Gud Leva ett heligt liv Känna till hemligheterna till ett segrande liv Vara fylld av Guds Ord Vara smord med den Helige Andes kraft och vara ledd av Honom Vara en trosmänniska och förtrösta Gud i…
Köp här

Isbn: 9789186705077

Utgivningsår: 20110617

Utgivare: True Media

Mediatyp: BC

av: Mikael Mogren

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
100 frågor om Gud och 200 svar är en bok med en samling frågor om Gud och kristen tro. Mikael Mogren, biskop i Västerås stift, har fått många frågor genom åren och här har han samlat 100 av dem. I boken besvarar han alla frågor med ett mycket kort svar och ett lite längre svar. 100 frågor och 200 svar!…
Köp här

Isbn: 9789152633960

Utgivningsår: 20160408

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175802381

Utgivningsår: 20040615

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag, ARTO

Mediatyp: BB

av: Ronald Dworkin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
“Religion utan gud”, som blev den framstående juristen och filosofen Ronald Dworkins sista bok, utgår från Albert Einsteins reflektioner kring religionens väsen. Enligt Einstein utgjordes -den sanna religiositeten- av upplevelsen av att det för oss ogenomträngliga uttrycker den högsta visdom och den mest…
Köp här

Isbn: 9789171734310

Utgivningsår: 20140617

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bo Yin Ra beskriver hur den eviga andemänniskan, som en gång var förenad med Gud, avföll från honom då hon lösgjorde sig från Gud. Han ger råd om hur hon åter skall nå sin Gud, i sig själv, i det egna jaget. Såsom varande en av dem han kallar ‘De av Urljuset Lysande’ kan han samtidigt uppleva vår vanliga…
Köp här

Isbn: 9789185154678

Utgivningsår: 19971001

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kobersche Verlagsbuchhandlung, Schweiz

Mediatyp: BB

av: Pierre Teilhard de Chardin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Hur blev människan människa? Och varför? Skapades hon av Gud på den sjätte dagen, som Gamla testamentet berättar, för att bli hans avbild? Eller är hon en produkt av en pågående automatisk utvecklingsprocess utan mening, Darwins evolutionslära? I länder som USA och Polen diskuteras vilket skolbarnen skall få lära…
Köp här

Isbn: 9789188992895

Utgivningsår: 20070131

Utgivare: Alhambra, Editions du Seuil

Mediatyp: BB

av: Catharina Stenqvist

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Födelsen och döden sätter gränserna för våra liv. Filosofisk reflexion har hittills framför allt rört den yttersta gränsen, döden. Mellan dessa drabbande gränssituationer ligger själva livet. I denna personligt skrivna bok hämtar religionsfilosofen Catharina Stenqvist sin inspiration i filosofen Karl Jaspers resonemang…
Köp här

Isbn: 9789187483240

Utgivningsår: 20170504

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Carl-Henric Grenholm

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi Religiösa frågor och debatter
Tro, moral och uddlös politik granskar kritiskt den etik vi möter i de lutherska 1900-talsteologerna Helmut Thielicke, Gustaf Wingren och den amerikanske etikern Gilbert Meilaender. Har evangelium något att bidra med till etikens innehåll? Kan kristen tro tillföra något särskilt till en politisk etik? I luthersk…
Köp här

Isbn: 9789152636046

Utgivningsår: 20141205

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175804811

Utgivningsår: 20100824

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172170919

Utgivningsår: 20110302

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: . Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bô Yin Râ skriver om den störste älskande, Jesus, och hans kärlek. Han talar om en ‘himmelsk’ kärlek som “ett inre ljus, ett strålande och värmegivande- ett överströmmande från det inre över allt yttre..” Och: “Du måste vilja bli förvandlad till ‘sol’, till en…
Köp här

Isbn: 9789185154777

Utgivningsår: 19521001

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kobersche Verlagsbuchhandlung

Mediatyp: BC

av: Frances S. Collins

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Att tro både på Gud och på vetenskapen behöver inte vara någon motsättning. Francis S Collins kartläggning av människans gener styrker argumenten för en evolution – och för Gud. Francis Collins var länge ateist, och nyfikenheten drev honom till vetenskapen. Och han upptäckte att tron på Gud är förenlig med…
Köp här

Isbn: 9789173874984

Utgivningsår: 20160816

Utgivare: Libris förlag, Free Press /Simon & Schuster

Mediatyp: BC

av: Darren Oldridge

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Varför lider oskyldiga i en värld som skapats av en kärleksfull Gud? Betyder det att Gud inte kan förhindra lidande, trots sin påstådda maktfullkomlighet? Eller är Gud trots allt inte kärleksfull? Detta, i korthet, är det ondas problem. Djävulen är en av lösningarna på problemet: hans uppror mot Gud och hat mot dennes…
Köp här

Isbn: 9789187513107

Utgivningsår: 20141218

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Postmodern teologi – en introduktion kastar nytt ljus över de teologiska frågeställningarna och kan upptäcka glömda delar av den teologiska traditionen.Inom postmodernismen ifrågasätts vår tidigare syn på människan, språket, kunskapen och historien. Också teologins förutsättningar förändras härmed radikalt, men…
Köp här

Isbn: 9789152647189

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175805153

Utgivningsår: 20110101

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Simon Sorgenfrei

Kategorier: Filosofi och religion Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi Särskilda konstnärer
Ivan Aguéli är en av den moderna svenska konstens mest fascinerande gestalter, både ­genom sina suggestiva målningar och sitt märkliga levnadsöde. Aguéli föddes 1869 och dog redan 1917, överkörd av ett tåg ut­anför Barcelona. Han studerade i Paris och blev anarkist, målade senare under långa perioder i Egypten där han…
Köp här

Isbn: 9789172475328

Utgivningsår: 20180813

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BC

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans “Andliga läroskrifter”, en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människa härstammar från och som hon skall återvända till. Med…
Köp här

Isbn: 9789185154807

Utgivningsår: 20050401

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kober´sche Verlagsbuchhandlung, Intellecta Docusys

Mediatyp: BC

av: Laura Amazzone

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
This book takes us on a pilgrimage to explore the Goddess Durga in ancient and contemporary culture. The mythology, rituals, philosophy, and spiritual practices of this distinctly female-centered and millennia-old tradition of Durga offer female potential and empowerment, focusing on peace, healing, spiritual…
Köp här

Isbn: 9780761853138

Utgivningsår: 20100923

Utgivare: Ingram International Inc., University press of america

Mediatyp: BC

av: Wilfrid Stinissen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Vad är det som gör en människa till människa? Vad betyder det att vara skapad av Gud? Finns det ett syfte med det mänskliga livet? Genom hela historien ekar ropet Människa, vem är du? Ändå tycks osäkerheten kring människans väsen inte avta. I Sann människa hjälper karmelitbrodern Wilfrid Stinissen oss att förstå den…
Köp här

Isbn: 9789173875790

Utgivningsår: 20171107

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Enligt den materialistiska livssynen är livet bara ett slumpartat fysiskt fenomen och evolutionen resultatet av tillfälligheter i samspel med blinda naturlagar. Denna bok presenterar en Ny Verklighetsförståelse, där livet är evigt, universum är levande och oändligt, och evolutionen styrs av ett alltomfattande…
Köp här

Isbn: 9789152804421

Utgivningsår: 19850101

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175808031

Utgivningsår: 20160628

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: David Hume

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Humes berömda religionsfilosofiska arbeten: Religionens naturhistoria och Dialoger om naturlig religion, samt Om självmord, Om själens odödlighet, Om vidskepelse och svärmeri och avsnitt ur An Enquiry concerning Human Understanding.
Köp här

Isbn: 9789188248060

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans “Andliga läroskrifter”, en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människan härstammar från och som hon skall återvända till.…
Köp här

Isbn: 9789185154869

Utgivningsår: 19950401

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kober´sche Verlagsbuchhandlung, Graphic Systems, Angered

Mediatyp: BB

av: Jonas Gardell

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Människan har i alla tider förnummit något som hon uppfattat som gudomligt i tillvaron, och hon har på olika sätt försökt föreställa sig detta det gudomliga. Det vi kallar Gud utvecklades ur en mängd gudsföreställningar och bilder som olika folk och kulturer i Främre Orienten gjorde sig under en period av flera tusen…
Köp här

Isbn: 9789113011608

Utgivningsår: 20030314

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB