Bläddra

av: Eva Spångberg, Reine Jonsson

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
40 betraktelser av Eva Spångberg och Reine Jonsson. Med många underbara naturbilder. Eva Spångberg bor på småländska höglandet i Gamla Hjelmseryd i Sävsjö kommun. På sin gård Björkelund har hon åsnor och andra djur. Besökarna som kommer dit får uppleva djuren och naturen och Eva berättar från Bibeln. Hon har utnämnts…
Köp här

Isbn: 9789173170741

Utgivningsår: 20070713

Utgivare: KM-Förlaget & Bornelings

Mediatyp: BB

av: David Thurfjell

Kategorier: Alternativa trossystem Filosofi och religion Humanistiska och sekulära alternativ till religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Thurfjell lyckas sätta in vårt nu i en historisk kontext. Han gör det på ett tydligt och lättbegripligt sätt. Det är utmärkt folkbildning, helt enkelt(SvD) En av årets mest intressanta böcker (Expressen) Ett stycke svensk religionshistoria av betydelse (Sydsvenskan) …
Köp här

Isbn: 9789187515132

Utgivningsår: 20150423

Utgivare: Molin & Sorgenfrei Förlag

Mediatyp: BB

av: David Thurfjell

Kategorier: Alternativa trossystem Filosofi och religion Humanistiska och sekulära alternativ till religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Är svenskarna världens mest sekulariserade folk? Varför tycker många att det är lite pinsamt att vara kristen? Varför upplevs buddhismen som sympatisk medan islam känns hotfull och främmande? I Det gudlösa folket följer David Thurfjell uppkomsten och utvecklingen av de idéer om religion som vi idag tar för givna, från…
Köp här

Isbn: 9789113102009

Utgivningsår: 20190618

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Göran Larsson, Simon Sorgenfrei

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Begreppet religion är komplext och rymmer många tolkningar. Hur skiljer sig akademiska definitioner av begreppet religion från de definitioner som används inom religiösa traditioner? Vad kan kognitionsvetare och evolutionsforskare lära oss om religion och på vilka sätt kan en religionsvetenskaplig förståelse av…
Köp här

Isbn: 9789147096718

Utgivningsår: 20191115

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Stig Dellström

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Ja, hur kan man tro? När den frågan ställs tänker man oftast på den i religiösa termer. Hur kan man tro på Gud? Hur kan man tro på vad som står i Bibeln?   Men frågan om hur man kan tro begränsar sig inte bara till det religiösa området. Frågorna om tro och vetande är närvarande i vårt…
Köp här

Isbn: 9789146180852

Utgivningsår: 20010410

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bo Yin Ra beskriver hur den eviga andemänniskan, som en gång var förenad med Gud, avföll från honom då hon lösgjorde sig från Gud. Han ger råd om hur hon åter skall nå sin Gud, i sig själv, i det egna jaget. Såsom varande en av dem han kallar ‘De av Urljuset Lysande’ kan han samtidigt uppleva vår vanliga…
Köp här

Isbn: 9789185154678

Utgivningsår: 19971001

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kobersche Verlagsbuchhandlung, Schweiz

Mediatyp: BB

av: Pierre Teilhard de Chardin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Hur blev människan människa? Och varför? Skapades hon av Gud på den sjätte dagen, som Gamla testamentet berättar, för att bli hans avbild? Eller är hon en produkt av en pågående automatisk utvecklingsprocess utan mening, Darwins evolutionslära? I länder som USA och Polen diskuteras vilket skolbarnen skall få lära…
Köp här

Isbn: 9789188992895

Utgivningsår: 20070131

Utgivare: Alhambra, Editions du Seuil

Mediatyp: BB

av: Jonna Bornemark

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Hur hade någon som jag kunnat gestalta sitt liv? En kvinna som inte vill fastna i konventioner och som vill ha en egen relation till de stora frågorna: vad det är att vara människa och hur vi kan förhålla oss till sanning, vara och liv? Filosofen Jonna Bornemark som själv inte är kristen söker genom den filosofiska…
Köp här

Isbn: 9789187419836

Utgivningsår: 20150522

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Postmodern teologi – en introduktion kastar nytt ljus över de teologiska frågeställningarna och kan upptäcka glömda delar av den teologiska traditionen.Inom postmodernismen ifrågasätts vår tidigare syn på människan, språket, kunskapen och historien. Också teologins förutsättningar förändras härmed radikalt, men…
Köp här

Isbn: 9789152647189

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175804811

Utgivningsår: 20100824

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172170919

Utgivningsår: 20110302

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: . Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bô Yin Râ skriver om den störste älskande, Jesus, och hans kärlek. Han talar om en ‘himmelsk’ kärlek som “ett inre ljus, ett strålande och värmegivande- ett överströmmande från det inre över allt yttre..” Och: “Du måste vilja bli förvandlad till ‘sol’, till en…
Köp här

Isbn: 9789185154777

Utgivningsår: 19521001

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kobersche Verlagsbuchhandlung

Mediatyp: BC

av: Jonas Gardell

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Människan har i alla tider förnummit något som hon uppfattat som gudomligt i tillvaron, och hon har på olika sätt försökt föreställa sig detta det gudomliga. Det vi kallar Gud utvecklades ur en mängd gudsföreställningar och bilder som olika folk och kulturer i Främre Orienten gjorde sig under en period av flera tusen…
Köp här

Isbn: 9789113011608

Utgivningsår: 20030314

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Frances S. Collins

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Att tro både på Gud och på vetenskapen behöver inte vara någon motsättning. Francis S Collins kartläggning av människans gener styrker argumenten för en evolution – och för Gud. Francis Collins var länge ateist, och nyfikenheten drev honom till vetenskapen. Och han upptäckte att tron på Gud är förenlig med…
Köp här

Isbn: 9789173874984

Utgivningsår: 20160816

Utgivare: Libris förlag, Free Press /Simon & Schuster

Mediatyp: BC

av: Catharina Stenqvist

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Födelsen och döden sätter gränserna för våra liv. Filosofisk reflexion har hittills framför allt rört den yttersta gränsen, döden. Mellan dessa drabbande gränssituationer ligger själva livet. I denna personligt skrivna bok hämtar religionsfilosofen Catharina Stenqvist sin inspiration i filosofen Karl Jaspers resonemang…
Köp här

Isbn: 9789187483240

Utgivningsår: 20170504

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Enligt den materialistiska livssynen är livet bara ett slumpartat fysiskt fenomen och evolutionen resultatet av tillfälligheter i samspel med blinda naturlagar. Denna bok presenterar en Ny Verklighetsförståelse, där livet är evigt, universum är levande och oändligt, och evolutionen styrs av ett alltomfattande…
Köp här

Isbn: 9789152804421

Utgivningsår: 19850101

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175805153

Utgivningsår: 20110101

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Simon Sorgenfrei

Kategorier: Filosofi och religion Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi Särskilda konstnärer
Ivan Aguéli är en av den moderna svenska konstens mest fascinerande gestalter, både ­genom sina suggestiva målningar och sitt märkliga levnadsöde. Aguéli föddes 1869 och dog redan 1917, överkörd av ett tåg ut­anför Barcelona. Han studerade i Paris och blev anarkist, målade senare under långa perioder i Egypten där han…
Köp här

Isbn: 9789172475328

Utgivningsår: 20180813

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BC

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans “Andliga läroskrifter”, en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människa härstammar från och som hon skall återvända till. Med…
Köp här

Isbn: 9789185154807

Utgivningsår: 20050401

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kober´sche Verlagsbuchhandlung, Intellecta Docusys

Mediatyp: BC

av: Ola Wikander

Kategorier: Biblar Filosofi och religion Gamla testamentet Idéhistoria Kristendom Kristna heliga texter Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den Hebreiska Bibeln (även känd som Gamla testamentet) är en av grundtexterna i vår världs idéhistoria. Religions- och språkvetaren Ola Wikander borstar dammet av sidorna och visar hur mycket av dess tankar som är högaktuellt än i dag. Den ligger bakom flera världsreligioner, fast den religion och kultur den själv är…
Köp här

Isbn: 9789113028316

Utgivningsår: 20140116

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Wilfrid Stinissen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Vad är det som gör en människa till människa? Vad betyder det att vara skapad av Gud? Finns det ett syfte med det mänskliga livet? Genom hela historien ekar ropet Människa, vem är du? Ändå tycks osäkerheten kring människans väsen inte avta. I Sann människa hjälper karmelitbrodern Wilfrid Stinissen oss att förstå den…
Köp här

Isbn: 9789173875790

Utgivningsår: 20171107

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av: Darren Oldridge

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Varför lider oskyldiga i en värld som skapats av en kärleksfull Gud? Betyder det att Gud inte kan förhindra lidande, trots sin påstådda maktfullkomlighet? Eller är Gud trots allt inte kärleksfull? Detta, i korthet, är det ondas problem. Djävulen är en av lösningarna på problemet: hans uppror mot Gud och hat mot dennes…
Köp här

Isbn: 9789187513107

Utgivningsår: 20141218

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789152647059

Utgivningsår: 20050119

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175808031

Utgivningsår: 20160628

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: David Hume

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Humes berömda religionsfilosofiska arbeten: Religionens naturhistoria och Dialoger om naturlig religion, samt Om självmord, Om själens odödlighet, Om vidskepelse och svärmeri och avsnitt ur An Enquiry concerning Human Understanding.
Köp här

Isbn: 9789188248060

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans “Andliga läroskrifter”, en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människan härstammar från och som hon skall återvända till.…
Köp här

Isbn: 9789185154869

Utgivningsår: 19950401

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kober´sche Verlagsbuchhandlung, Graphic Systems, Angered

Mediatyp: BB

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Medvetandefilosofi Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Formidler i essayform et nyt, sammenhængende syn på gudsbegrebet, som er i overensstemmelse med den viden om verden, vi i dag råder over. Gud ses som et altomfattende kosmisk væsen, der gennemsyrer hele verdensaltet. Åbner for et møde med det guddommelige og evige inden i os kontra hele det uendelige univers … Taler…
Köp här

Isbn: 9788788652321

Utgivningsår: 20071024

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

av: Wilfrid Stinissen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
I dag har frågan om tid blivit en av de allra mest påträngande. Vi tycker oss leva med ständig tidsbrist, att vi inte hinner med våra liv. Och när många av oss upplever stress och utbrändhet förstår vi att detta sätt att leva inte håller. Kan tiden bli vår vän? Och hur kan vi utnyttja de oerhörda möjligheter som tiden…
Köp här

Isbn: 9789173875806

Utgivningsår: 20171107

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av: Thomas Anderberg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Lidandet tvingar på oss en rad frågor: Varför är det så utbrett och varför drabbar det så ojämnt? Varför blir några så onda? Vissa av svaren för oss till den religiösa sfären. Kanske har lidandet en mening, men det ställer oss i så fall inför nya frågor: Har den som skapat vår jord också skapat lidandet, eller är det…
Köp här

Isbn: 9789157803696

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Johan Lundborg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Lundborg analyserar Herbert Tingstens ideologi- och religionskritik, som ledde till tesen om ideologiernas död i mitten av 1960-talet.
Köp här

Isbn: 9789188248145

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Funderar du på reinkarnation och livet efter detta? Plågas du av sorg och söker svar eller tröst? Har du förlorat tron och undrar över livets mening? Många över hela världen har fått svar i Bo Yin Ra´s böcker, Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste…
Köp här

Isbn: 9789185154913

Utgivningsår: 19960401

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kobersche Verlagsbuchhandlung, Graphic Systems, Angered

Mediatyp: BB

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bogen indgår i “New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS” – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden og Virkeligheden.Mennesket og den skjulte Gud giver en intellektualiseret fremstilling…
Köp här

Isbn: 9788788652307

Utgivningsår: 20021001

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

av: Axel Hägerström

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Religionsfilosofi innehåller Axel Hägerströms tankar och teorier om bland annat kraftföreställningen samt, vad han kallar, primitiv och modern religion. Samlingen gavs ursprungligen ut år 1949.
Köp här

Isbn: 9789174513448

Utgivningsår: 20120726

Utgivare: Dejavu Publicerings AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187699030

Utgivningsår: 20150318

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Michael m fl (red) Peterson

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Boken behandlar alla aspekter på religionsfilosofi: religiös erfarenhet, tro och förnuft, ondskans problem, mirakler… Boken är i 13 tematiska delar, som inleds med introduktioner till källtexterna. Religionsfilosofiska texter fungerar utmärkt både som fristående textbok för kurser i religionsfilosofi, och som…
Köp här

Isbn: 9789157800473

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188248183

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
En liknelse kan hjälpa dig att förstå: Betrakta lampan i vilken en hårfin tråd genom elektrisk kraft bringas att glöda och lysa! Ännu är du lik lampan som inte genomflytes av någon kraftström! Men har du väl en gång kommit till förening med Gud, då skall du likna lampan vars eljest knappt synliga allrainnersta glöder i…
Köp här

Isbn: 9789185154128

Utgivningsår: 19661001

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen/ Widings Förlagsaktiebolaag, Kobersche Verlagsbuchhandlung, Linköpings Tryckeri AB

Mediatyp: BB