Bläddra

av: Frances S. Collins

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Att tro både på Gud och på vetenskapen behöver inte vara någon motsättning. Francis S Collins kartläggning av människans gener styrker argumenten för en evolution – och för Gud. Francis Collins var länge ateist, och nyfikenheten drev honom till vetenskapen. Och han upptäckte att tron på Gud är förenlig med…
Köp här

Isbn: 9789173874984

Utgivningsår: 20160816

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157806246

Utgivningsår: 20200729

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Eva Spångberg, Reine Jonsson

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
40 betraktelser av Eva Spångberg och Reine Jonsson. Med många underbara naturbilder. Eva Spångberg bor på småländska höglandet i Gamla Hjelmseryd i Sävsjö kommun. På sin gård Björkelund har hon åsnor och andra djur. Besökarna som kommer dit får uppleva djuren och naturen och Eva berättar från Bibeln. Hon har utnämnts…
Köp här

Isbn: 9789173170741

Utgivningsår: 20070713

Utgivare: KM-Förlaget & Bornelings

Mediatyp: BB

av: Johan Lundborg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Våren 1949 utkom filosofiprofessorn Ingemar Hedenius bok Tro och vetande, en i glatt humör hållen frän kritik av kristendomen och svenskt teologiskt tänkande. Efter detta blev ingenting sig riktigt likt, när det gäller frågan om religiös tro eller otro i Sverige. Den intensiva och fortfarande aktuella debatten som…
Köp här

Isbn: 9789157804075

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Mats Selander

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
FINNS GUD? Om det moraliska argumentet för Guds existens ingår i Apologias serie om gudsargument. Moralen är något som ofta tränger sig på oss vare sig vi vill eller inte. Den tycks grunda sig varken på individuella känslor eller gemensamma överenskommelser. Hur förklarar man detta? Boken tar upp ett antal argument för…
Köp här

Isbn: 9789186415433

Utgivningsår: 20201127

Utgivare: Apologia/CKA

Mediatyp: BC

av: David Thurfjell

Kategorier: Alternativa trossystem Filosofi och religion Humanistiska och sekulära alternativ till religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Thurfjell lyckas sätta in vårt nu i en historisk kontext. Han gör det på ett tydligt och lättbegripligt sätt. Det är utmärkt folkbildning, helt enkelt(SvD) En av årets mest intressanta böcker (Expressen) Ett stycke svensk religionshistoria av betydelse (Sydsvenskan) …
Köp här

Isbn: 9789187515132

Utgivningsår: 20150423

Utgivare: Molin & Sorgenfrei Förlag

Mediatyp: BB

av: Alexander Bard, Jan Söderqvist

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Informationsteknik Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Systemvetenskap Virtuell verklighet
EN NY REVOLUTIONERADE FRAMTIDSVISION FRÅN FÖRFATTARNA SOM FÖRUTSPÅDDE IT-BUBBLAN OCH 11 SEPTEMBER Cyberfilosoferna och framtidsforskarna Alexander Bard och Jan Söderqvist är tillbaka. Efter Futuricatrilogins träffsäkra profetior har de nu formulerat en metafysik för den digitala tidsåldern. Det här är boken som vågar…
Köp här

Isbn: 9789175471792

Utgivningsår: 20140901

Utgivare: Bookmark Förlag

Mediatyp: BB

av: David Thurfjell

Kategorier: Alternativa trossystem Filosofi och religion Humanistiska och sekulära alternativ till religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Är svenskarna världens mest sekulariserade folk? Varför tycker många att det är lite pinsamt att vara kristen? Varför upplevs buddhismen som sympatisk medan islam känns hotfull och främmande? I Det gudlösa folket följer David Thurfjell uppkomsten och utvecklingen av de idéer om religion som vi idag tar för givna, från…
Köp här

Isbn: 9789113102009

Utgivningsår: 20190618

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Simon Sorgenfrei

Kategorier: Filosofi och religion Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi Särskilda konstnärer
Ivan Aguéli är en av den moderna svenska konstens mest fascinerande gestalter, både ­genom sina suggestiva målningar och sitt märkliga levnadsöde. Aguéli föddes 1869 och dog redan 1917, överkörd av ett tåg ut­anför Barcelona. Han studerade i Paris och blev anarkist, målade senare under långa perioder i Egypten där han…
Köp här

Isbn: 9789172475328

Utgivningsår: 20180813

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Postmodern teologi – en introduktion kastar nytt ljus över de teologiska frågeställningarna och kan upptäcka glömda delar av den teologiska traditionen.Inom postmodernismen ifrågasätts vår tidigare syn på människan, språket, kunskapen och historien. Också teologins förutsättningar förändras härmed radikalt, men…
Köp här

Isbn: 9789152647189

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

av: Hans Gunnar Adén

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Om verklighetens beskaffenhet Hur är verkligheten beskaffad? Det är en i högsta grad berättigad fråga idag. I Det sover en sång i alla ting diskuterar författaren de djupare orsakerna till klimatkrisen och det globala tillståndet. “Moder Jord tycks ha fått feber”, konstaterar Hans Gunnar Adén. Mänskligheten…
Köp här

Isbn: 9789189063211

Utgivningsår: 20200916

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Pekka Mellergård

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Det är inte ovanligt, här i världens mest sekulariserade land, att när en medveten kristen samtalar med icke troende vänner blir det uppenbart att en väsentlig del av deras invändningar beror på missuppfattningar och bristande kunskap. Läkaren Pekka Mellergård upptäckte detta när han »mitt i livet« bytte spår och…
Köp här

Isbn: 9789177771449

Utgivningsår: 20200623

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Vad är sufism och vilken är dess roll i dagens samhälle? Bland allmänheten, och särskilt intellektuella, förknippas sufism i första hand med de medeltida tänkarna Ibn Arabi och Jalal al-Din Rumi filosofernas och skaldernas sufism. I väst har också flera uppmärksammade konvertiter till islam attraherats av bl a Ibn…
Köp här

Isbn: 9789157803832

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Gunnel Vallquist

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Gunnel Vallquist har i mer än ett halvt sekel varit verksam som fri skribent, översättare och författare. Hon har med sin rena och behärskade stil kommenterat och reflekterat över europeiskt kulturliv, kyrkans utveckling och den kristna trons pilgrimskap i essäer och skrifter, artiklar och tankeböcker.Urvalet av Gunnel…
Köp här

Isbn: 9789152632093

Utgivningsår: 20080604

Utgivare: Cordia

Mediatyp: BB

av: Erica Appelros, Lena Edlund, Patrik Fridlund, Karin Johannesson, Tage Kurtén, Johan Modée, Mikael Stenmark, Hugo Strandberg, Peder Thalén, Ulf Zackariasson, Kirsten Grønlien Zetterqvist

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Religionsfilosofisk introduktion presenterar den bredd och de många infallsvinklar som idag finns inom ämnet religionsfilosofi. Frågan om det goda livet och en undran inför livet är klassiska frågor inom religionsfilosofin, men under senare tid har religionsfilosofin tagit allt större plats i den offentliga och…
Köp här

Isbn: 9789152632970

Utgivningsår: 20100819

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

av: Max Käck

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
I sitt stora verk Tredje testamentet målar författaren Martinus upp ett vidsträckt panorama över västerlandets utveckling. Steg för steg rör sig människan genom olika kulturepoker mot en helt ny värld. Kriserna och de påkrävda förändringarna av vårt sätt att leva som skapar så mycket oro i vår tid är led i en stor…
Köp här

Isbn: 9789187703195

Utgivningsår: 20210410

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Göran Larsson, Simon Sorgenfrei

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Begreppet religion är komplext och rymmer många tolkningar. Hur skiljer sig akademiska definitioner av begreppet religion från de definitioner som används inom religiösa traditioner? Vad kan kognitionsvetare och evolutionsforskare lära oss om religion och på vilka sätt kan en religionsvetenskaplig förståelse av…
Köp här

Isbn: 9789147096718

Utgivningsår: 20191115

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172170919

Utgivningsår: 20110302

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198496093

Utgivningsår: 20200325

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188248183

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Carl Gustaf Olofsson

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Hur ska vi leva för att upplevelser av mening, förundran och hemhörighet i tillvaron ska kunna fördjupas? Vad kan urholka dessa livsviktiga kvaliteter? "Existentiell livssyn – kristen tro?" ger sig i kast med dessa viktiga frågor genom att argumentera för ett antal teser. Bland annat att det är…
Köp här

Isbn: 9789151951232

Utgivningsår: 20200527

Utgivare: Alternaliv Förlag

Mediatyp: BC

av: Arne Carlsson

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Ingen kan äga sanningen om Gud, jag har inte skrivit denna bok för att tala om vad Gud är. Jag ville undersöka om den erfarenhet jag talar om som Gud kan vara en gemensam erfarenhet som alla kan dela, om våra skärvor kan bli till en tro att leva på om vi delar dem med varandra. Vår globala värld är hotad av…
Köp här

Isbn: 9789174652093

Utgivningsår: 20110521

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av: Olle Hjern

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Religion och tro Religion och vetenskap Religion: allmänt Religionsfilosofi Religiösa frågor och debatter Västerländsk filosofi: upplysningen
Open Doors presents a diversity of essays written both in English and Swedish by The Lords New Churchs pastor of sixty years Olle Hjern. The volume in hand includes a variation of Emanuel Swedenborg related themes: from the light gained by the near death experience in this eighteenth century philosopher and…
Köp här

Isbn: 9789198209631

Utgivningsår: 20190213

Utgivare: Edition TPW-Tornet

Mediatyp: BC

av: Mohammad Hassan Baygan

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Here is some articles criticizing religion and false Philosophy. All are in Persian language.
Köp här

Isbn: 9789198552775

Utgivningsår: 20200804

Utgivare: M. Hassan Baygan

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Under senare år har religion kommit att återigen spela en framträdande roll i svensk och internationell kontext. Mer eller mindre dagligen konfronteras vi med frågor som relaterar till religion och mänskliga rättigheter. Detta ställer högre krav på kunskaper om och förhållningssätt till det som sker runt omkring…
Köp här

Isbn: 9789147094264

Utgivningsår: 20110525

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Mats Selander, André Juthe

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
FINNS GUD? Om designargumentet utifrån universums finjustering är den första delen i Apologias nya serie om gudsargument. Här får du som läsare en grundlig genomgång av argumentationen för Guds existens utifrån vetenskapens rön om att universum balanserar på en knivsegg för att möjliggöra liv – något som har fått flera…
Köp här

Isbn: 9789186415365

Utgivningsår: 20190522

Utgivare: Apologia/CKA

Mediatyp: BC

av: Patrik Fridlund

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Catharina Stenqvist (1950–2014) verkade som religionsfilosof med intresse för frågor om religiös erfarenhet och människans existentiella villkor. Hennes forskning kretsade kring mystik och mening och hon argumenterade för vikten att tala om livshållning snarare än livsåskådning. I föreliggande essä läser Patrik…
Köp här

Isbn: 9789163944475

Utgivningsår: 20170918

Utgivare: GML-förlag

Mediatyp: BC

av: Olof Edsinger

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Gud är helig. Vi läser det gång på gång i Bibeln – ingen annan av Guds egenskaper nämns lika ofta som hans helighet. Så vad är det att vara helig? Vad innebär det för oss som kristna att den Gud vi tror på är just helig?Och vad menar Petrus när han uppmanar oss att “vara heliga liksom han är helig”?…
Köp här

Isbn: 9789178669592

Utgivningsår: 20150123

Utgivare: Livets Ords Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187265051

Utgivningsår: 20160801

Utgivare: Imam Ali Islamic Center

Mediatyp: BC

av: Bertil Albrektsson

Kategorier: Bibeltexter, urval och meditationer Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Denna samling essäer behandlar bibeltexter ur vitt skilda perspektiv. Författarens strävan är att med vanliga vetenskapliga metoder, både språkliga och historiska, undersöka och belysa texter i bibeln, främst gamla testamentet. En betydande del av boken ägnas åt frågor kring översättning av bibeln från ett språk till…
Köp här

Isbn: 9789173316835

Utgivningsår: 20150911

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Ted Harris

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Mänsklig Blomstring: En välgrundad kristen hållning lyfter fram några grunddrag i ett kristet sätt att leva. Boken utforskar grundläggande neurofysiologiska och existentiella förutsättningar för mänsklig blomstring. Författaren menar att det mänskliga medvetandet är en meningsskapande förmåga. Han beskriver tre…
Köp här

Isbn: 9789186613266

Utgivningsår: 20160714

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BB

av: Stig Dellström

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Vi lever idag i ett sekulariserat samhälle där kunskapen och det allmänna medvetandet om kyrka och kristen tro är i avtagande. Däremot finns en ny öppenhet för existentiella frågor. Bokens huvudtitel är hämtad från Lukasevangeliets femte kapitel, med temat Lägg ut på djupet, som handlar om trons utmaning att från det…
Köp här

Isbn: 9789175692715

Utgivningsår: 20150630

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Ronald Dworkin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
“Religion utan gud”, som blev den framstående juristen och filosofen Ronald Dworkins sista bok, utgår från Albert Einsteins reflektioner kring religionens väsen. Enligt Einstein utgjordes -den sanna religiositeten- av upplevelsen av att det för oss ogenomträngliga uttrycker den högsta visdom och den mest…
Köp här

Isbn: 9789171734310

Utgivningsår: 20140617

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Jentezen Franklin

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bryt dig loss – Låt inte fienden krama livet ur dig Pytonormar har ett intressant sätt att döda sitt byte. De kramar och kramar till dess att offret inte längre kan andas. I den andliga världen arbetar ofta djävulen på ett liknande sätt – han nästlar sig in i våra liv och kramar sakta men säkert livet ur…
Köp här

Isbn: 9789178669608

Utgivningsår: 20150123

Utgivare: Livets Ords Förlag

Mediatyp: BC

av: Pierre Teilhard de Chardin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Hur blev människan människa? Och varför? Skapades hon av Gud på den sjätte dagen, som Gamla testamentet berättar, för att bli hans avbild? Eller är hon en produkt av en pågående automatisk utvecklingsprocess utan mening, Darwins evolutionslära? I länder som USA och Polen diskuteras vilket skolbarnen skall få lära…
Köp här

Isbn: 9789188992895

Utgivningsår: 20070131

Utgivare: Alhambra

Mediatyp: BB

av: Sunday Adelaja

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Det finns inget viktigare i en Kristens liv än att söka Gud, förstå Honom och vandra med Honom. Att förstå Gud är att förstå Hans vägar, Hans karaktär, Hans tankar och Hans världsuppfattning. Vårt huvud syfte är att uppenbara Gud: att uppenbara Honom genom hur vi lever, våra gärningar och handlingar; för bara då kommer…
Köp här

Isbn: 9789186705022

Utgivningsår: 20101112

Utgivare: True Media

Mediatyp: BC

av: Mikael Mogren

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
100 frågor om Gud och 200 svar är en bok med en samling frågor om Gud och kristen tro. Mikael Mogren, biskop i Västerås stift, har fått många frågor genom åren och här har han samlat 100 av dem. I boken besvarar han alla frågor med ett mycket kort svar och ett lite längre svar. 100 frågor och 200 svar!…
Köp här

Isbn: 9789152633960

Utgivningsår: 20160408

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175802381

Utgivningsår: 20040615

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans “Andliga läroskrifter”, en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människan härstammar från och som hon skall återvända till. Med…
Köp här

Isbn: 9789185154371

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen

Mediatyp: BC