Bläddra

Gymnasielärare : perspektiv på arbete och yrkesutveckling

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Gymnasielärare : perspektiv på arbete och yrkesutveckling

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Boken inbjuder till reflekterande samtal om gymnasielärares arbete och yrkesroll. Aktuell forskning och lärares egna berättelser om arbetet förenas i bilder av vad det innebär att vara gymnasielärare i dag. Det är unika bilder av komplexiteten i skolarbetets vardag som ger möjligheter till nya insikter och förståelse. Ambitionen är att överbrygga den klyfta som anses finnas mellan teori och praktik.

Boken vänder sig till läsare med intresse för läraryrket och skolan, i första hand till lärarstudenter, aktiva lärare, skolledare och deltagare i rektorsutbildningen. Även skolpolitiker, fackligt engagerade och andra som har intresse av skolan och lärares arbete berörs i högsta grad av de frågor som behandlas.