Bläddra

Hållbar turism : inspiration, erfarenhet och metodutveckling från arbetet med Unescos How-to-guider i Bergslagen

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Hållbar turism : inspiration, erfarenhet och metodutveckling från arbetet med Unescos How-to-guider i Bergslagen

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Skriften är en del i Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturmiljö kan tas till vara och bli en viktig resurs i nya och befintliga gruvsamhällen i Bergslagen. Skriften har fokus på de fyra första stegen som utgör den strategiska plattformen i Unescos How-to-guider. Dessa handlar om att: • Förstå turismen. • Utveckla en strategi för framåtsyftande förändring. • Utveckla effektiv organisation och styrning. • Engagera lokalsamhället.