Bläddra

Hållbar vandring med Frälsarkransen

Kategorier: Aspekter av religion Bön och bönböcker Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Pilgrimage Religion och tro Religiöst liv och praxis

Hållbar vandring med Frälsarkransen

Kategorier: Aspekter av religion Bön och bönböcker Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Pilgrimage Religion och tro Religiöst liv och praxis
Köp här

Hållbar vandring med Frälsarkransen är tänkt som ett stöd för rörelsen mellan inre och yttre liv. En resurs för övning i att leva mer hållbart med hjälp av Frälsarkransen. 

Boken kan användas vid pilgrimsvandring men också för läsning, i samtal, i klimatarbete i församlingen eller under andakt i andra sammanhang. Det går att använda hela boken eller välja delar som det passar, till exempel med fokus på enstaka pärlor i Frälsarkransen. 

Upplägget är enkelt. Till varje pärla hör en bön och två betraktelser. Efter varje betraktelse finns frågor och påståenden för fortsatt reflektion och samtal, förslag för handling och bön, och plats för anteckningar. 

Den inledande bönen för varje pärla är kort och tänkt som medskick vid läsning och vandring. Betraktelserna är utformade så att den första (öppning) är enklare och den andra (fördjupning) lite mer avancerad. Betraktelserna kan användas tillsammans eller fristående från varandra. Öppning och fördjupning utgör dessutom två möjliga varv i läsningen och användningen av boken. Texterna kan läsas tyst eller högt, enskilt eller i grupp. Bibeltexterna är hämtade ur Bibel 2000. 

I slutet av boken presenteras fler uppslag för användning av materialet. Där återfinns också förslag till ordningar för daglig andakt och mässa, en samling med bibelord, böner och psalmer/sånger samt en referenslista.