Bläddra

Hälso- och sjukvård ombord : en handbok för sjukvårdande befäl

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Sjöfartsyrken Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Köp här

Hälso- och sjukvård ombord : en handbok för sjukvårdande befäl

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Sjöfartsyrken Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Köp här
Vid akuta sjukdomar eller olycksfall på fartyg, där det inte finns någon läkare eller sjuksköterska anställd, måste besättningen själva kunna ge vård med den kunskap och utrustning som finns ombord. Tele Medical, som finns runt om i världen, kan hjälpa till med rådgivning av en legitimerad läkare, var än fartyget befinner sig. Den medicinska rådgivningen kan ske vid vilken tid som helst på dygnet.

Sjukvårdare till sjöss är en i besättningen, oftast andre styrman, med ett giltigt Medical Care certifikat. Denne har till uppgift att vara läkarens förlängda arm. Sjukvårdaren ska vid minsta tveksamhet kontakta Tele Medical för rådgivning. All läkarkonsultation med Tele Medical ska ske via JRCC, Joint Rescue Co-ordination Centre, som fungerar som en larmcentral vid olycks- och sjukdomsfall till sjöss.

Hälso- och sjukvård ombord är indelad i nio kapitel där vi inleder med praktiska moment som beskriver de åtgärder, som läkaren på Tele Medical kan komma att ordinera efter kontakt. Kapitel 2 beskriver vanligt förekommande sjukdomar. Kapitel 3-5 behandlar psykiska hälsoproblem, ögon- och tandproblem. Kapitel 6 beskriver skeppsapotekets uppbyggnad enligt sjukvårdförfattningen samt journalföring. Boken avslutas med kapitel om förlossning, dödsfall samt vaccinationer.

Boken är avsedd att användas i sjukvårdsutbildningen Medical Care (STCW-koden, Table A-VI/4-2). Den kan läsas i sin helhet, men också användas som en handbok vid olika sjukdomstillstånd eller utförandet av praktiska moment. Boken lämpar sig även för fritidsseglare och långseglare som önskar sig djupare kunskaper om sjukvård till sjöss. Mycket av bokens innehåll är av allmän karaktär och passar därför även vid andra typer av sjukvårdsutbildningar.

Hälso- och sjukvård ombord kan med fördel läsas tillsammans med Första hjälpen ombord som behandlar principen L-ABCDE, vanliga förekommande skador och sjukdomar samt allmän nedkylning (hypotermi). Bägge böckerna behandlar sjukvården ur ett ”ombordperspektiv”.

Dan Edman är sjuksköterska och utbildad vårdlärare. Han har bland annat arbetat vid akutmottagning och var tidigare verksam som adjunkt vid Chalmers Tekniska Högskola AB, Chalmers, Institutionen för sjöfart och marin teknik. Idag är han verksam som konsult inom sjukvårdsutbildning men arbetar också som sjuksköterska.

Ingegerd Snöberg är utbildad distriktssköterska och har en filosofie magisterexamen i omvårdnad. Hon är verksam som universitetsadjunkt och är ämnesansvarig för hälso- och sjukvårdsutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Förutom sin erfarenhet från bland annat hjärtintensivvård och distriktssjukvård har hon även arbetat en kort tid till sjöss.