Bläddra

av:Arthur Artlock, Mira Florin

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Odontologi
Handbok för tandläkare. En grundläggande orientering för din kliniska vardag är ett stöd för tandläkaren såväl vid de vanligaste behandlingarna som i mer ovanliga situationer inom allmäntandvården. Boken tar bland annat upp arbetsgångar, information och instruktioner samt förslag på diagnoser och behandlingar uppdelade…
Köp här

Isbn: 9789151948676

Utgivningsår:20200527

Utgivare: Tand i Hand

Mediatyp: BC

av:Martin Salö

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial
Läkarstudentens första tid ute på kliniken kan vara utmanande, det är mycket nytt att ta in och anpassa sig till. Här ges en heltäckande introduktion och stöd inför den kliniska tjänstgöringen med fokus på anamnes, status, medicinska procedurer och juridik. 
På klinik ger både instruktioner och råd att använda sig av…
Köp här

Isbn: 9789144087511

Utgivningsår:20160401

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Aziz Ahmad Saadoun

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Denna bok innehåller grundläggande medicinska termer på tre olika språk: engelska, svenska och arabiska. Termerna är ordnade enligt människokroppssystemen och andra titlar. Det finns ett tomrum efter varje term där man kan skriva sina egna anteckningar, som dessutom kan det underlätta memorering. Boken kan användas av…
Köp här

Isbn: 9789198623604

Utgivningsår:20210310

Utgivare: Maizar förlag

Mediatyp: BC

av:Ville Strååt

Kategorier: Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Otorinolaryngologi
Öra Näsa Hals är en välillustrerad klinisk uppslagsbok i öron- näs- och halssjukdomar med över 500 medicinska illustrationer. Boken är gjord för att användas av både blivande och färdiga läkare. Innehållet täcker in grundkursen inom ÖNH vid läkarutbildningen och är optimal för effektiv inläsning och repetition inför…
Köp här

Isbn: 9789197826617

Utgivningsår:20200513

Utgivare: Ville Strååts MediArt

Mediatyp: BC

av:Harry Beitner

Kategorier: Dermatologi Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial
De flesta individer drabbas vid något tillfälle under livet av någon form av hudåkomma och det är vanligt att man söker hjälp i sjukvården för såväl akuta som kroniska tillstånd. Hudpraktikans syfte är att ge en uppdaterad vägledning och ett stöd i den dagliga verksamheten genom att presentera såväl symtombeskrivningar…
Köp här

Isbn: 9789144132839

Utgivningsår:20200304

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Vilhelm Sjögren

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
English in Swedish Healthcare är en bok i medicinsk engelska för svenska förhållanden. Boken kan användas av olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården när man behöver använda engelska. Boken utgår helt från svenska förhållanden och ger engelska översättningar till olika företeelser inom svensk hälso- och sjukvård.…
Köp här

Isbn: 9789198602227

Utgivningsår:20220401

Utgivare: Sigma förlag HB

Mediatyp: BC

av:Margareta Leissner, Hellen Lundevall-Överby

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Praktisk handbok för skolläkare och skolsköterskor behandlar de vanligaste problemen man möter inom skolan och är tänkt som en praktisk vägledning i arbetet. Boken behandlar bland annat ämnesområdena ortopedi, vaccinationer, allergi, tillväxt, lagar och förordningar. Utöver detta innehåller den också författarnas…
Köp här

Isbn: 9789144138664

Utgivningsår:20201020

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bengt I Lindskog, Jörgen Malmquist

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Medicinsk terminologi är den mest anlitade större medicinska ordboken på svenska. Den innehåller drygt 27 000 uppslagsord med upplysningar om ordens betydelse, ursprung och uttal. Till många ord finns dessutom kulturhistoriska notiser samt språkliga exempel som belyser ordens användning. Detaljerade illustrationer…
Köp här

Isbn: 9789144122793

Utgivningsår:20200821

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Thérèse Werner

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Odontologi Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Odontologisk svenska vänder sig till utländska, legitimerade läkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska tandvården. Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi – symptombeskrivning – patientsamtal – patientjournaler med anamnes. Några avsnitt ägnas även kulturella…
Köp här

Isbn: 9789174346978

Utgivningsår:20170208

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Inger Bak Andersen, Peter Matzen, Malene Fabricius Jensen, Henrik Jørgensen, Jonna Skov Madsen, Ann M. Møller, Henrik Røgind, Thorkild Thorsen, Klaus Witt

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial
Evidensbaserad medicin är både en teoretisk uppslagsbok och en praktisk handbok för hur man låter evidensbaserad medicin (EBM) genomsyra den kliniska vardagen. Den vänder sig till alla hälso- och sjukvårdsanställda med direkt patientkontakt som vill säkerställa att deras kliniska praxis är i linje med aktuell…
Köp här

Isbn: 9789144107783

Utgivningsår:20150828

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Thérèse Werner

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Medicinsk svenska vänder sig till utländska, legitimerade läkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska sjukvården. Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi (latin/medicinarspråk/allmänspråk/engelska) – symptombeskrivning – patientsamtal – patientjournaler med…
Köp här

Isbn: 9789174347296

Utgivningsår:20181029

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Dan Edman, Ingegerd Snöberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Sjöfartsyrken Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Vid akuta sjukdomar eller olycksfall på fartyg, där det inte finns någon läkare eller sjuksköterska anställd, måste besättningen själva kunna ge vård med den kunskap och utrustning som finns ombord. Tele Medical, som finns runt om i världen, kan hjälpa till med rådgivning av en legitimerad läkare, var än fartyget…
Köp här

Isbn: 9789172235410

Utgivningsår:20131203

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Thomas E. Levy

Kategorier: Forskning och informationshantering Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Huvudsyftet med den här boken är att så snabbt som möjligt göra allmänheten medveten om att COVID-pandemin bokstavligen kan avslutas på en till två veckor med en omfattande spridning och tillämpning av de rätta terapierna. Nyligen genomförda studier stöder ståndpunkten att HP-nebulisering samt andra kliniska…
Köp här

Isbn: 9789180207430

Utgivningsår:20210928

Utgivare: ee-förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177270355

Utgivningsår:20181102

Utgivare: SISU Idrottsböcker

Mediatyp: BC

av:Jörgen Nordenström, Gustaf Edgren

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial
DDenna femte upplaga av den svenska läroboken i EBM har omarbetats, utvidgats och uppdaterats. Boken leder läsaren, steg för steg, genom den process som utgår från en patients sjukhistoria via informationssökning och kritisk litteraturgranskning till en behandlingsrekommendation. Till hjälp i denna process har världens…
Köp här

Isbn: 9789188931368

Utgivningsår:20190307

Utgivare: Nordic Medical Publications

Mediatyp: BC

av:Dan Edman, Ingegerd Snöberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Sjöfartsyrken Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Hälso- och sjukvård ombord är en hand- och kursbok särskilt framtagen med utgångspunkt från de speciella förhållanden som råder ombord på fartyg. I det operativa arbetet begär sjukvården ombord rådgivning från en legitimerad läkare i land (Tele Medical), som ska ställa en preliminär diagnos och ordinera olika typer av…
Köp här

Isbn: 9789172236820

Utgivningsår:20170418

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Dan Edman, Ingegerd Snöberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Sjöfartsyrken Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Första hjälpen ombord är en hand- och kursbok i akut omhändertagande vid olycksfall och grundläggande sjukvård, särskilt framtagen med utgångspunkt från de speciella förhållanden som råder ombord på fartyg. Boken är anpassad för att fungera som kursbok på utbildningar till certifikatet Medical First Aid. Första…
Köp här

Isbn: 9789172237223

Utgivningsår:20180817

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Lexikon Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Sanasto sisältää ruotsalaisia hakusanoja ja -fraaseja sekä niiden suomenkieliset vastineet. Sanastoa ovat toivoneet varsinkin ne, jotka eivät osaa lainkaan tai vähän suomea, mutta jotka kuitenkin toisinaan joutuvat kommunikoimaan suomeksi työssään.
Köp här

Isbn: 9789186959456

Utgivningsår:20180801

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC