Bläddra

Handbok för bokpratare

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Barn- och ungdomslitteratur: läsguider, kommentarer och boktips Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Handbok för bokpratare

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Barn- och ungdomslitteratur: läsguider, kommentarer och boktips Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
Ett effektivt sätt att framkalla läslust är att berätta om berättelser! I Handbok för bokpratare beskriver Susann Funck sin uppskattade metod för bokprat, som går ut på att locka fram själva drivmedlet i läsandet - viljan att läsa. Boken innehåller 111 färdiga boktips för barn och ungdomar, allt från gamla godingar till årets nyheter, och gör det möjligt - även för den vars tid tryter - att boktipsa om många böcker. Boken är ett praktiskt hjälpmedel i läslustarbetet och riktar sig framför allt till bibliotekspersonal och lärare som arbetar med boktips för barn och ungdomar. Syftet är - förutom att locka till läsning - att erbjuda boktips som är färdiga att använda eller som kan utgöra en grund att bygga sitt eget tips utifrån. Boktipsen är uppdelade i Hcf för yngre barn, Hcg för äldre barn och uHc/uHce för ungdomar. Susann Funck är bibliotekarie i Piteå kommun och har flera års erfarenhet av bokprat och boktipsande.