Bläddra

Handbok för fastighetstaxering 2000 : Taxeringsregler för bl.a. hyres-, industri- och elproduktionsenheter

Köp här

Handbok för fastighetstaxering 2000 : Taxeringsregler för bl.a. hyres-, industri- och elproduktionsenheter

Köp här

Innehåller allmänna taxeringsregler med kommentarer för hyreshusenheter, industrienheter utom täktmark, täktmark och elproduktionsenheter.


Se även aktuell handbok för taxering av småhus