Bläddra
Sökresultat för Riksskatteverket... Rensa filter?

av: Riksskatteverket

Minnen, hågkomster och anekdoter berättade av tjänstemän som arbetar eller har arbetat på skatte- och kronofogdemyndigheterna runt om i landet under 1900-talet. Ett bidrag till den svenske offentliganställde tjänstemannens 1900-talshistoria.
Köp här

Isbn: 9789138310038

Utgivningsår: 19970107

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Riksskatteverket

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Lärobok och uppslagsbok med tyngdpunkten på verkställighet av offentligrättsliga och privaträttsliga fordringar med stöd av författningar och internationella överenskommelser samt på handläggningen av svenska konkurser med utlandsanknytning. Tar upp såväl grundläggande regler som problemområden där rättspraxis saknas…
Köp här

Isbn: 9789138308554

Utgivningsår: 19970221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Riksskatteverket

Presenterar det nordiska skatteavtalet enligt lagen (SFS 1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna med förordningar (SFS 1997:658 och SFS 1998:1314). Författningar t.o.m. SFS 1999:1184 har beaktats.
Köp här

Isbn: 9789138314999

Utgivningsår: 20001130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Riksskatteverket

Innehåller lag och förordning samt relevanta förarbeten och rättsfall med RSV:s kommentarer.
Köp här

Isbn: 9789138303030

Utgivningsår: 19940617

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Riksskatteverket

Information om de bestämmelser inom olika områden som har betydelse vid genomförandet av revisioner och om olika revisionsmetoder. Huvudrubriker: Utrednings- och kommunikationsskyldighet, PM – Övervägande, Sekretess, Allmänt om promemorian, Olika promemorier och särskilda skrivelser, Promemorians utformning och…
Köp här

Isbn: 9789138314920

Utgivningsår: 19990113

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Riksskatteverket

Innehåller allmänna taxeringsregler med kommentarer för hyreshusenheter, industrienheter utom täktmark, täktmark och elproduktionsenheter. Se även aktuell handbok för taxering av småhus
Köp här

Isbn: 9789138315972

Utgivningsår: 19990929

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Riksskatteverket

En antologi som speglar bakgrunden till nuvarande inkomstskattesystem, deklarationsplikten och utvecklingen under de 100 år sedan denna infördes. Här beskrivs bl.a. broschyren Dags att deklarera och dess 30-åriga historia.
Köp här

Isbn: 9789138320495

Utgivningsår: 20031013

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB