Bläddra

Handbok för tandsköterskor : instrument, material och rutiner

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi

Handbok för tandsköterskor : instrument, material och rutiner

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi

En lärobok som ger kunskap, vägledning och riktlinjer i praktiskt och kliniskt patientarbete.
Den här boken vänder sig till blivande eller yrkesverksamma tandsköterskor. Boken ger kunskap, vägledning och riktlinjer i praktiskt och kliniskt patientarbete och vill stärka och inspirera tandsköterskor att känna trygghet och kvalitet i yrkesrollen.
Boken går igenom tandvårdens basala instrument, vad de används till och hur de används samt nu gällande hygienrutiner. Dessutom beskrivs tandsköterskans roll i vanligt förekommande rutiner och arbetsmetoder, till exempel behandlingar där olika bricksystem används.
I denna andra upplaga har innehållet reviderats och utökats för att täcka nya kunskaper, arbetsmetoder och rutiner. Bland annat har kapitel om grundläggande tandanatomi, digital avtryckstagning (3D-teknik) och dental fotografering tillkommit. En uppdatering av lagar och förordningar har också genomförts.
Författare är Christina Clasén Wibring, leg. tandhygienist och tidigare tandsköterska med lång och bred erfarenhet av kliniskt arbete och som föreläsare på tandsköterskeutbildningar.