Bläddra

av: Christina Clasén Wibring

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Odontologi
Handbok för tandsköterskor – instrument, material och rutiner vänder sig till dig som blivande och yrkesverksam tandsköterska. Boken går igenom tandvårdens basala instrument, vad de används till och hur de används samt nu gällande hygienrutiner. Dessutom beskrivs tandsköterskans roll i vanligt förekommande rutiner och…
Köp här

Isbn: 9789177410713

Utgivningsår: 20180731

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Zimmerman, Klas Sjöberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Folkhälsa och personlig hälsa Hygien Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Odontologi Samhällsmedicin och preventiv medicin
Denna bok ger såväl bakgrundskunskaper som praktiska kunskaper om mikroorganismer, smittskydd, hygienrutiner och smittreningsprocesser. Här beskrivs också korrekt hantering av medicinska och kirurgiska instrument. Boken avslutas med en Snabbguide, en uppslagsdel specifikt avsedd för tandvården. Den förklarar ord och…
Köp här

Isbn: 9789177410553

Utgivningsår: 20180730

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Annika Torbjörner, Bo Fransson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Hur rehabiliteras de djupa betten på bästa sätt? Hur kan bettets krafter styras så att rötter, cementlås och konstruktioner håller så länge som möjligt? Hur “sönderborrat” kan ett bett vara för att man ändå skall våga sig på att göra tandstödd protetik? Svaren på dessa frågor får man inte i vetenskapliga…
Köp här

Isbn: 9789163763526

Utgivningsår: 20140801

Utgivare: Stanna HB, Specialtrykkeriet Viborg A/S

Mediatyp: BC

av: Krister Nilner, Stig Karlsson, Björn L. Dahl

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Fastsittande protetik i olika former används i allt större utsträckning. Patienternas önskemål om funktionellt och estetiskt tilltalande tänder gör att nya material och metoder ständigt utvecklas och kraven på kunskap hos den behandlande tandläkaren ökar. Boken ger nödvändiga kunskaper på området och tar upp det…
Köp här

Isbn: 9789172057968

Utgivningsår: 20130326

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BB

av: Tony Axell

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Infektion, sår eller förstadium till cancer? Förändringar i munslemhinnan omfattar ett stort antal diagnoser som kan uppträda i många olika varianter. Boken Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom – Klinisk diagnostik och behandling inleds med en grundlig beskrivning av munslemhinnans uppbyggnad och funktion samt av hur en…
Köp här

Isbn: 9789188099464

Utgivningsår: 20151214

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Anna Jinghede, Gunilla Johnson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Handbok i akuttandvård ger vägledning vid de vanligaste tillstånden inom akuttandvården. Boken inleds med ett schema med konsultationsorsaker och förslag på diagnoser. Därefter redovisas de akuta tillstånden efter mönstret diagnostik, differentialdiagnos och akut åtgärd. Boken avslutas med en sammanställning över…
Köp här

Isbn: 9789188099914

Utgivningsår: 20170516

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BH

av: Pia Skott, Inger Wårdh, Ulrika Lindmark, Inger Stenberg

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Gerodonti ger kunskap om både det friska åldrandet och de vanligaste sjukdomarna hos äldre personer samt deras påverkan på den orala hälsan. Vikten av förebyggande vård liksom kopplingen mellan god munhälsa och god livskvalitet betonas. Teori varvas med praktik i form av fallbeskrivningar och konkreta tips som kan…
Köp här

Isbn: 9789177410782

Utgivningsår: 20190212

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BH

av: Bengt Olof Hansson, Dan Ericson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Hål i tänderna har de flesta en uppfattning om vad det är, men vad betyder karies som sjukdom? När en kariesskada upptäcks hos en patient har kariessjukdomen, den biokemiska processen, pågått under lång tid. Vad ska man behandla, kariesskadan eller kariessjukdomen eller båda? Boken Karies – sjukdom och hål tar upp hur…
Köp här

Isbn: 9789172059153

Utgivningsår: 20140813

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av: Ulf Mattsson, Kerstin Bäckman

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Många av de slemhinneförändringar man som allmänpraktiker finner på sina patienter kan omhändertas i allmäntandvård, under förutsättning att handläggningen i den diagnostiska processen är korrekt och rationell. Det är också viktigt att veta när en patient direkt bör remitteras. Boken Oral medicin i teori och praktik…
Köp här

Isbn: 9789188099860

Utgivningsår: 20161122

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Tomas Magnusson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Funktionsstörningar i käksystemet, så kallade käkledsbesvär, kan yttra sig som käkledsljud, gapningssvårigheter, ansikts- eller huvudvärk. Dessa besvär är mycket vanligt förekommande, och de flesta som har dem kan behandlas framgångsrikt inom allmäntandvården. Klinisk bettfysiologi är en lättillgänglig bok med tydlig…
Köp här

Isbn: 9789172059054

Utgivningsår: 20130313

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Gert Helgesson, Thomas Kvist

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik Odontologi
Tandvårdens etik är en lättillgänglig och pedagogisk bok om tandvårdens vardagsetik. Den rymmer många intressanta och viktiga frågor och visar såväl på svårigheter i att hantera olika beslutssituationer som vilka filosofiska verktyg som finns för att ta itu med problemen. Exempel på frågor som tas upp: • Hur ska man…
Köp här

Isbn: 9789172059351

Utgivningsår: 20150326

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Mohlin, Marie Follin, Catharina Hagberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Vilken betydelse har en bettavvikelse för oral hälsa, funktion och psykosocialt välbefinnande? Boken Ortodonti beskriver bettets utveckling och i vilken utsträckning vi kan styra den, vad vi vet om samspelet mellan funktion och bettutveckling och hur vi kan använda denna kunskap. Den lyfter vad man bör tänka på inför…
Köp här

Isbn: 9789177410188

Utgivningsår: 20170405

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Karin Sjögren, Claes Virdeborn

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Dagligen behandlas patienter med skadade tänder och förlorad stödjevävnad trots att grunderna till god tandhälsa är välkända sedan decennier. För individen handlar det om oåterkalleliga skador med  känslomässiga och ekonomiska konsekvenser. Det ställer också höga krav på samhälle och vårdinsatser. Att arbeta…
Köp här

Isbn: 9789172058811

Utgivningsår: 20130416

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Stefan Whilde

Kategorier: Alternativa terapier, healing och hälsa Ande, kropp och själ Andra medicinska specialiteter Hälsa, relationer och personlig utveckling Homeopati Medicin och omvårdnad Odontologi
Behöver vi människor gå till tandläkaren över huvud taget? Svaret är nej. 9 av 10 tandläkarbesök är helt onödiga. I den här boken tittar vi på tandgnisslande, tandbölder, ilningar, blödande tandkött, tandlossning, tandsten, missfärgningar, tandläkarskräck, tandsprickning, amalgamförgiftning, tandställning, karies,…
Köp här

Isbn: 9789177653752

Utgivningsår: 20190729

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Fredrik Frisk, Thomas Kvist

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Endodontisk behandling har en betydande potential i att rädda tänder från att extraheras. Genom att välja lämpliga metoder och vara noggrann vid instrumentering och rotfyllning kan tanden behållas över lång tid och vara symtomfri – utan kvarstående infektion eller inflammation. Den här boken förklarar hur klinisk…
Köp här

Isbn: 9789188099235

Utgivningsår: 20180504

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Björn Klinge, Anders Gustafsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Parodontala infektioner brukar betraktas som världens vanligaste infektioner och drabbar främst den vuxna befolkningen. I boken beskrivs sjukdomarnas uppkomst, utveckling, förekomst, profylax och behandling. Boken Parodontit tar även upp sambandet mellan sjukdomar i munnen och allmän hälsa. Evidensbaserad parodontologi…
Köp här

Isbn: 9789177411857

Utgivningsår: 20190808

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lars Tyrefors

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
DAB Dental grundades 1903 av fyra tandläkare och en ekonom och var redan från början det största dentalhandelsföretaget i Sverige. Inför 100-årsjubileet fick jag uppdraget att skapa ett underlag för en tänkt jubileumsbok. Den boken publicerades aldrig av bolaget varför jag nu ger ut ett fristående bidrag till DAB…
Köp här

Isbn: 9789163374845

Utgivningsår: 20110314

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av: Jan Widenheim, Stefan Renvert, Dowen Birkhed

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Boken redogör för olika profylaktiska metoder och sammanfattar kunskapsläget inom huvudområdena: karies, fluor, prodontologi, munhygien och tandhälsovård/samhällsodontologi. Boken vänder sig dels till studerande inom tandvårdsutbildningarna, dels till tandvårdspersonal som vill aktualisera sina kunskaper om…
Köp här

Isbn: 9789172053700

Utgivningsår: 20031001

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Ulrika Rasmuson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Odontologi Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Redan på förlossningen, några timmar efter Camillas födelse och död, kom jag att tänka på tandläkarbesöken. Den oro som jag känt: tänk om jag är gravid, jag borde inte vara här! Samtidigt, så orimligt; amalgam skulle ju inte få användas om det kunde vara farligt för foster Idag är det förbjudet att använda amalgam för…
Köp här

Isbn: 9789177850373

Utgivningsår: 20171207

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av: Lory Melin Svanborg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Introduction Replacing lost teeth with dental implants is today a reliable treatment method associated with good long-term clinical results. Different surface modifications alter the surface topography at micro- and nanometer level of resolution as well as chemical properties, which have shown to be of importance…
Köp här

Isbn: 9789171043849

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Kostas Bougas

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biokemi Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Odontologi
Introduction: Dental implants have been proven to be a reliable long term therapy against edentulism. However, the reported high success figures of implant therapy have been based on implants in-serted using two-stage surgical protocol and conventional loading. The increased demand on implant performance and the…
Köp här

Isbn: 9789171043917

Utgivningsår: 20180228

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Bengt Olof Hansson, Dan Ericson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
HÅL I TÄNDERNA HAR DE FLESTA EN UPPFATTNING OM VAD DET ÄR, MEN VAD BETYDER KARIES SOM SJUKDOM?När en kariesskada upptäcks hos en patient har kariessjuk-domen, den biokemiska processen, pågått under lång tid. Vad ska man behandla, kariesskadan eller kariessjukdomen eller båda? Boken tar upp hur både sjukdomen och…
Köp här

Isbn: 9789177411680

Utgivningsår: 20190821

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Barbro Holm Ivarsson, Karin Sjögren

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Motiverande samtal är en samtalsmetod som passar i alla sammanhang där man vill stimulera en person att förändra sitt beteende. Metoden är evidensbaserad, används på hela livsstilsområdet och rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vuxentandvård. I boken MI, Motiverande samtal – praktisk handbok för…
Köp här

Isbn: 9789172059078

Utgivningsår: 20130325

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Deyar Jallal Hadi Mahmood

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biomedicinsk teknik Medicin och omvårdnad Odontologi Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Proteser
Doctoral dissertation in odontology Loss of teeth can affect a person’s self-esteem, social life, appearance and oral function. Reconstruction of a missing tooth has scientifically been shown to increase self-esteem and quality of life and to maintain oral function. For many patients a fixed dental prostheses (FDP) …
Köp här

Isbn: 9789171044051

Utgivningsår: 20170411

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Ingegerd Mejàre, Thomas Modéer, Svante Twetman

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi Pediatrik
Barn- och ungdomstandvård omfattar en lång period från spädbarn till ung vuxen ålder och innefattar det primära bettet, växelbettet och det unga permanenta bettet. Förutsättningarna för att behandla ett barn förändras i takt med barnets utveckling. Boken bygger därför på ett åldersperspektiv och innehållet är uppdelat…
Köp här

Isbn: 9789188099525

Utgivningsår: 20160215

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Carina Mårtensson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Odontologi Samhällsmedicin och preventiv medicin
English abstract The general aims of this thesis were to evaluate if a mass media campaign, aimed as a health promoting campaign, and visits to a specialist clinic in periodontology could increase the knowledge of periodontitis, symptoms and treatment. A further aim was to analyse expectations and satisfaction with…
Köp här

Isbn: 9789171044297

Utgivningsår: 20180228

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Fernando José Mota de Almeida

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicinsk bildbehandling Odontologi
Computed tomography has been used in dentistry as a complement to two-dimensional (2D) imaging since the 1980s. The advent of cone beam computed tomography (CBCT) meant a significant development in dento-maxillofacial imaging, due to sharper images, less radiation, and a lower cost than the conventional multi-slice…
Köp här

Isbn: 9789171049797

Utgivningsår: 20191001

Utgivare: Malmö Universitet

Mediatyp: BC

av: Barbro Holm Ivarsson, Karin Sjögren

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), är en samtalsmetod som passar i alla sammanhang där man vill stimulera en person att förändra sitt beteende. Metoden är evidensbaserad och används på hela livsstilsområdet samt rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vuxentandvård. I boken…
Köp här

Isbn: 9789188099839

Utgivningsår: 20170103

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Kamilla Bergström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Den medicinska professionen Läkare / patientrelation Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Odontologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Malmö University odontological dissertations. The thesis consists of two papers which are based on a research project called ‘Good Work’. The overall aim of the Good Work project was to use dentistry as an example of work which has close relations with patients at its core. This kind of work (also called human service…
Köp här

Isbn: 9789171046130

Utgivningsår: 20170412

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Hilda Zollitsch, Cecilia Eichenholz Ömo

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Estetisk tandvård är en grundbok som vänder sig till tandläkare och tandläkarstudenter med intresse för estetisk tandvård. Förutom ämnen som den viktiga kommunikationen med patienten tar boken upp bland annat fotografering, färglära och smile design och beskriver med hjälp av ett antal patientfall hur man kan lösa…
Köp här

Isbn: 9789177411048

Utgivningsår: 20191106

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Thérèse Werner

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Odontologi Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Odontologisk svenska vänder sig till utländska, legitimerade läkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska tandvården. Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi – symptombeskrivning – patientsamtal – patientjournaler med anamnes. Några avsnitt ägnas även kulturella…
Köp här

Isbn: 9789174346978

Utgivningsår: 20170208

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Pär Johansson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
People are living longer today than ever before, and the number of older adults will increase exponentially over the next coming years. However, that does not necessarily mean that they are living healthier. An aging population presents many opportunities but also challenges in the public health care with a sharp…
Köp här

Isbn: 9789171048011

Utgivningsår: 20180130

Utgivare: Malmö Universitet

Mediatyp: BC

av: Ann-Marie Lidmark, Christer Malmström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Ett stort antal människor är i dag sjuka på grund av sina amalgamfyllningar, många utan att ha fått rätt diagnos. Symtomen är oftast extrem trötthet, koncentrationsproblem, allergier, magproblem och ont i leder och muskler. Boken beskriver överskådligt olika hälsorisker med amalgam, guld, titan och andra…
Köp här

Isbn: 9789127356306

Utgivningsår: 20050815

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172035911

Utgivningsår: 20040401

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Anestesiologi Medicin och omvårdnad Odontologi Smärta och smärtbehandling
Smärta i ansiktsområdet ligger i gränslandet mellan odontologi och medicin. För dig som i ditt yrke möter patienter med orofacial smärta kan detta innebära en utmaning när det gäller både utredning och behandling. Denna antologi ger en samlad bild av hur komplex smärta kan vara och skapar större förståelse för…
Köp här

Isbn: 9789177410614

Utgivningsår: 20180327

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Stig Edward

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Den här reviderade upplagan innehåller en omfattande sammanställning av odontologiska termer och deras betydelse. Boken passar både studerande vid tandvårdsutbildningarna och yrkesverksamma tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor samt administrativ personal. Detta är en aktualiserad tionde upplaga av…
Köp här

Isbn: 9789188099938

Utgivningsår: 20161024

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Nils Norrsell

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Odontologi Psykoterapi
Earlier the explanation of therapeutic results with hypnosis was seen as the effect of suggestion. In CBT thoughts and behaviours are regarded as learned and thus considered to be changeable by relearning and new learning. Over the course of time the state of hypnosis has been looked upon in different ways. Here it is…
Köp här

Isbn: 9789177853015

Utgivningsår: 20181114

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Barbro Holm Ivarsson, Karin Sjögren

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Motiverande samtal är en samtalsmetod som passar i alla sammanhang där man vill stimulera en person att förändra sitt beteende. Metoden är evidensbaserad och används på hela livsstilsområdet. I boken beskrivs metoden på ett enkelt sätt och hur den kan tillämpas i tandvården. Boken innehåller många tydliga exempel på…
Köp här

Isbn: 9789172057036

Utgivningsår: 20100527

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Annika Torbjörner, Bo Fransson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
How are deep bites best rehabilitated? How should dentitions with extensive wear be treated to minimize the risk of failure? How “over drilled” can a dentition be, and one may still dare to make a tooth supported restoration? The answers to these questions are not found in clinical studies. Instead, we have…
Köp här

Isbn: 9789163763533

Utgivningsår: 20140801

Utgivare: Stanna HB, Specialtrykkeriet Viborg A/S

Mediatyp: BC

av: Anna Melle, Katarina Reidal

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Att ge god tandvård på lika villkor till hela befolkningen är lagstadgat och ska prägla all klinisk verksamhet. Men hur kan tandvårdspersonal tänka och agera när kulturer krockar i stället för att mötas och tandvården riskerar att bli lidande? Denna handbok ger ökad kunskap om olika kulturer och förståelse…
Köp här

Isbn: 9789177410720

Utgivningsår: 20180801

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC