Bläddra

Handbok i uppsatsskrivande – – för psykologiämnet

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Handbok i uppsatsskrivande – – för psykologiämnet

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Den akademiska uppsatsen utgör avslutningen på en akademisk utbildning. Uppsatsen består av många olika delar och att förstå hur dessa relaterar till varandra kan vara svårt. I Handbok i uppsatsskrivande redogör författarna på ett pedagogiskt sätt för de delar som bygger upp en akademisk uppsats – från problemställning och tidigare forskning, via val av teori och metod till resultat och analys. Handbok i uppsatsskrivande • är pedagogisk och lättläst • beskriver samtliga delar i en akademisk uppsats • förklarar hur uppsatsen görs logisk och stringent • redogör för akademiskt språk och akademisk text • ger förståelse för forskningsprocessens struktur • innehåller en rad konkreta exempel hämtade från psykologiområdet. Innehållet i boken är delvis detsamma som i den tidigare utgivna Handbok i uppsatsskrivande – för utbildningsvetenskap. Boken riktar sig främst till studenter som skriver examensarbeten inom psykologi, men de centrala resonemangen är relevanta även för andra utbildningar och kan användas på såväl kandidatnivå, som magister- och masternivå.