Bläddra

Handelsrättslig översikt – Övningar och formulär

Kategorier: Juridik
Köp här

Handelsrättslig översikt – Övningar och formulär

Kategorier: Juridik
Köp här

Den här kursboken innehåller cirka 1000 instuderingsfrågor inom 20 rättsområden som avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, familjerätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt, marknadsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, EU-rätt, process- och konkursrätt. Övningsboken är framtagen som kurslitteratur på handelsrättsliga grundkurser och kan med fördel användas av ekonomer. Den kan även användas vid tillämpningsövningar inom juridiska översikts- och grundkurser. Delvis kan materialet vara lämpligt också för påbyggnadskurser.

Utöver instuderingsfrågorna innehåller boken en omfattande formulärsamling som bland annat visar hur fullmakter, skuldebrev, borgensförbindelser, gåvobrev, köpekontrakt, äktenskapsförord, samboavtal, testamente, ansökan om utmätning, konkursansökan av gäldenär o.s.v. kan utformas.

Handelsrättslig översikt – övningar och formulär innehåller instuderingsfrågor men inga lösningsförslag. Dessa återfinns i den komplet­terande boken Handelsrättslig översikt – lösningsförslag.

Sjätte upplagan