Bläddra

Hängda och utställda : om hängningarnas och utställningarnas historia på Göteborgs konstmuseum / Permanent hangings, temporary exhibitions : on the history of collection display and exhibitions at Göteborg Museum of Art

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Hängda och utställda : om hängningarnas och utställningarnas historia på Göteborgs konstmuseum / Permanent hangings, temporary exhibitions : on the history of collection display and exhibitions at Göteborg Museum of Art

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
Detta är det första numret av Göteborgs konstmuseums skriftserie Skiascope.

Namnet är hämtat från ett instrument som den inflytelserike museimannen Benjamin Ives Gilman utvecklade i början av 1900-talet för att ge betraktaren möjlighet att fokusera på konsten i den enligt upphovsmannen, ofta alltför stora och tätt hängda museisalarna. Ett finns på Göteborgs konstmuseum, sannolikt inköpt av Axel Romdahl.

Skiascopet blev aldrig någon succé. Det blev kanskek obsolet genom att en glesare hängningsideologi vann mark under mellankrigstiden. Ändå kan nog många museibesökare känna igen sig i det som Gilman beskriver som ett av museiväsendets grundproblem: den museitrötthet som infinner sig redan efter ett par salar. Redan vid sekelskiftet stod det klart att museernas själva essens - att samla och ställa ut - hotade att göra dem alltför omfattande och omöjliga för besökarna att ta till sig. Sovring blir med tiden lika viktigt som samlande.

Denna skriftseries ledstjärna är just fokusering. Liksom Gilmans instrument vill vi bidra till att rama in, lyfta fram och intensivt studera frågor som vi ser som betydelsefulla. Det kan vara enskilda verk, konstnärskap och tidsperioder. Eller - som i detta nummer - museihistoriska frågor och problem kring utställningar och hängningar.