Bläddra

Hantera risker : systematiskt miljöarbete

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Köp här

Hantera risker : systematiskt miljöarbete

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Köp här
Den här boken beskriver hur man kan undersöka arbetsmiljön utifrån mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer och därmed öka möjligheten att både se och åtgärda risker i verksamheten. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma risken för ohälsa och olycksfall både i den löpande verksamheten och när förändringar planeras. Arbetet med att hantera riskerna kan beskrivas som en kontinuerlig process i stegen: undersöka, riskbedöma, åtgärda och slutligen kontrollera att åtgärderna genomförts och fått rätt effekt. Boken utgår från den processen. Boken är tänkt att användas i all typ av verksamhet och vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som stöttar dem i arbetsmiljöarbetet.