Bläddra

Hantverksprogrammet : Programmaterial för gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning. Programmål. kursplaner, betygskriterier och kommentarer.

Köp här

Hantverksprogrammet : Programmaterial för gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning. Programmål. kursplaner, betygskriterier och kommentarer.

Köp här
HAR UTGÅTT, ÄR INTE GILTIG.

I basutbudet ingår 16 program. För varje program presenteras programmål, programmets uppbyggnad i ämnen och kurser, kursplaner i kärnämnen och karaktärsämnen inkl. specialabete med betygskriterier och kommentarer. För varje kurs anges också kurskod och poäng.