Bläddra

Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden. SOU 2020:64 : Delbetänkande från Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
Köp här

Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden. SOU 2020:64 : Delbetänkande från Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
Köp här

Utredningen gör bedömningen att den hittillsvarande modellen med finansiering från ATG:s överskott är en hållbar finansieringsmodell för trav- och galoppsporten även efter omregleringen av spelmarknaden.