Bläddra

Hedniska ekon

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Hedniska ekon

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
I Hedniska ekon tar Margaret Clunies Ross sin utgångspunkt i modern social-antropologisk teori. Genom sin stora kunskap om de fornnordiska texterna vidgar Clunies Ross perspektivet för vår förståelse av de gamla myterna: av förhållandet mellan gudarnas och jättarnas värld, mellan natur och kultur, manligt och kvinnligt, ordning och kaos, liv och död. Myten tolkar samhället, samhället tolkar myten. Margaret Clunies Ross bok Hedniska ekon innebär en viktig vetenskaplig nyorientering och anses redan som ett genombrottsverk inom den fornnordiska mytforskningen. Margaret Clunies Ross är litteraturprofessor i Sydney, Australien, och en av vår tids mest framstående kännare av fornnordisk litteratur.