Bläddra

Helgon, mystiker och gudinnor : modiga kvinnor som visade vägen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Köp här

Helgon, mystiker och gudinnor : modiga kvinnor som visade vägen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Köp här
"Helgon, mystiker och gudinnor – modiga kvinnor som visade vägen", handlar om tretton kvinnliga helgon som varit människor som vi. De har mött Kristus och levat i hans efterföljd. De är ledargestalter som kan visa att människan har sina rötter bortom det timliga. På ett levande sätt visar de att Guds och Kristi mysterium har präglat deras liv. Dessa helgon var förvissade om att det finns en annan och bättre värld, parallell med vår. Helgonen försöker hela tiden tolka Guds vilja. Vad kan vi lära oss av dem? Den heliga Klara av Assisi (1193–1253) hade förmåga att se det heliga i varje människa och kände solidaritet med allt som lever – Moder Jord, djuren, kommande generationer och de fattiga. Att bli som den minsta och ringaste är den största glädjen, menade Thérèse av Lisieux (1873–1897). Hildegard av Bingen (1098–1179) omtalas idag som universalgeni. Hon hade en holistisk syn på människan och hennes insikter i läkekonst och naturmedicin uppskattas även idag. När man läser om helgonens liv är det slående vilken inre glädje som präglade dem trots många yttre svårigheter. Många blev martyrer som med sitt liv fick plikta för sin tro. Helgonen är fortfarande påtagligt levande.