Bläddra

Hemsjukvård

Kategorier: Hemsjukvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner

Hemsjukvård

Kategorier: Hemsjukvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Hemsjukvård utgör den största delen av Sveriges hälso- och sjukvård. Av den anledningen behövs en bok som specifikt speglar verksamhetsområdet. Att arbeta i hemsjukvård innebär en stor utmaning eftersom det inte finns några gränser för vilka olika sjukdomstillstånd, åldersgrupper eller funktionsnedsättningar som finns representerade.

I denna, andra upplaga, har ytterligare sakkunniga författare inkluderats för att belysa komplexiteten i att ge vård i hemmet. Boken är en introduktion till hemsjukvård och är tänkt att ge en insyn i vad hemsjukvård kan innebära ur ett omvårdnadsperspektiv. Boken speglar den specialistutbildade sjuksköterskans roll och förhållningssätt i arbetet.

Innehållet i boken lämpar sig i första hand för sjuksköterskestudenter som vill få en inblick i vad hemsjukvård kan innebära, men också för sjuksköterskor under specialistutbildning.