Bläddra

av: Mirjam Ekstedt, Maria Flink

Kategorier: Hemsjukvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Hemsjukvård blir en allt större del av svensk hälso- och sjukvård. Det är viktigt att vården som patienter får i det egna hemmet kännetecknas av trygghet, kvalitet och patientsäkerhet.I denna antologi åskådliggörs patientsäkerhet inom hemsjukvården utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, med ett stort antal…
Köp här

Isbn: 9789147112777

Utgivningsår: 20190315

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Örjan Henriksson, Per Olof Larsson, Kristian Wall

Kategorier: Hemsjukvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Utgångspunkten är en pedagogisk grundsyn att det inte bara är möjligt utan viktigt att i samtal och reflektion tydliggöra den kunskap och de erfarenheter som finns inom olika personalgrupper. Författarna har under många år arbetat med att utveckla och sprida kunskap inom vård och olika omsorgsyrken. Örjan Henriksson…
Köp här

Isbn: 9789171111470

Utgivningsår: 20130610

Utgivare: Meyers/Meyer Information och förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Hemsjukvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Hemsjukvård utgör den största delen av Sveriges hälso- och sjukvård. Av den anledningen behövs en bok som specifikt speglar verksamhetsområdet. Att arbeta i hemsjukvård innebär en stor utmaning eftersom det inte finns några gränser för vilka olika sjukdomstillstånd, åldersgrupper eller funktionsnedsättningar som finns…
Köp här

Isbn: 9789144115856

Utgivningsår: 20171017

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC