Bläddra

av: Mirjam Ekstedt, Maria Flink

Kategorier: Hemsjukvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Hemsjukvård blir en allt större del av svensk hälso- och sjukvård. Det är viktigt att vården som patienter får i det egna hemmet kännetecknas av trygghet, kvalitet och patientsäkerhet.I denna antologi åskådliggörs patientsäkerhet inom hemsjukvården utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, med ett stort antal…
Köp här

Isbn: 9789147112777

Utgivningsår: 20190315

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Hemsjukvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Hemsjukvård utgör den största delen av Sveriges hälso- och sjukvård. Av den anledningen behövs en bok som specifikt speglar verksamhetsområdet. Att arbeta i hemsjukvård innebär en stor utmaning eftersom det inte finns några gränser för vilka olika sjukdomstillstånd, åldersgrupper eller funktionsnedsättningar som finns…
Köp här

Isbn: 9789144115856

Utgivningsår: 20171017

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Örjan Henriksson, Per Olof Larsson, Kristian Wall

Kategorier: Hemsjukvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Utgångspunkten är en pedagogisk grundsyn att det inte bara är möjligt utan viktigt att i samtal och reflektion tydliggöra den kunskap och de erfarenheter som finns inom olika personalgrupper. Författarna har under många år arbetat med att utveckla och sprida kunskap inom vård och olika omsorgsyrken. Örjan Henriksson…
Köp här

Isbn: 9789171111470

Utgivningsår: 20130610

Utgivare: Meyers/Meyer Information och förlag

Mediatyp: BC

av: Linda Håkansson

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Hemsjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Samhällsmedicin och preventiv medicin
BHV-sjuksköterskans handbok inför hembesöket I barnhälsovårdens nationella program ingår hembesök hos familjer med ett nyfött barn och när barnet är åtta månader. Att komma som gäst till familjen kan bidra till ett mer jämlikt möte på…
Köp här

Isbn: 9789177412397

Utgivningsår: 20220128

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av: Lena-Karin Gustafsson, Mirkka Söderman, Alexandra Beyermann, Annelie Gusdal, Eija Göransson, Rose-Marie Johansson-Pajala, Jaana Kaup, Birgitta Kerstis, Jenny Lindqvist, Anette Ljungman, Lena Marmstål Hammar, Henrik Revenäs, Annelie Rylander, Karin Skoglund, Anna Swall, Margareta Widarsson

Kategorier: Hemsjukvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Isbn: 9789144144061

Utgivningsår: 20220519

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC