Bläddra

Hjärtats väg : integrativ psykoterapi

Kategorier: Alternativa terapier, healing och hälsa Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Hjärtats väg : integrativ psykoterapi

Kategorier: Alternativa terapier, healing och hälsa Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Inga-Stina Grafström, fil.lic., leg.psykolog, leg.psykoterapeut, dipl. yoga- och meditationslärare har arbetat sedan 1960-talet såväl traditionellt som med alternativa metoder för psykisk hälsa och välbefinnande. HJÄRTATS VÄG är syntesen av hennes mångåriga arbete. Här väver hon samman traditionellt västerländska teorier med österländskt tänkande. Hon beskriver tankar kring vad en människa är, nämner objekt-relationsteorin, beskriver anknytningsteorin och utvecklingspsykologin. Hon benämner tankar kring kognitiva metoder, bildterapi och kropps-psykoterapier. Ur det mer alternativa perspektivet beskriver hon kabbalan, chakrasystemet och kundaliniyoga som vägar att förstå människan. Hennes strävan har varit att hitta vägar som integrerar hela människan i hennes väg till hälsa. För att bli hel behöver en människa lära känna sig själv på såväl fysisk, mental som andlig nivå. Traditionella terapimetoder fokusera ofta endast på en del av människan. Detta vill hon råda bot på. Väsentligt för henne är också insikten att varje människa är unik. Som terapeut eller lärare kan jag aldrig tala om vad som är rätt, jag kan finnas vid sidan om som stöd, som hållare när en person söker sig fram till sin egen unika mittpunkt. Endast i sin mittpunkt /i sitt hjärta kan en person finna den balanspunkt från vilken hon kan hela sin totala varelse. Österländskt tänkande säger att i balans hittar du hälsa. Obalanser skapar sjukdomar fysiskt och psykiskt.