Bläddra

Högt hängande frukter : change controlling

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning

Högt hängande frukter : change controlling

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Köp här
Högt Hängande Frukter beskriver en unik metodik som gör det möjligt att "plocka alla frukter" och inte bara lågt hängande frukter. Metodiken är använd i flera stora svenska företag och i flera förändringsprogram som omfattat miljardbelopp. Metodiken heter BPM, som står för Business Program Management. Metodiken beskrivs så detaljerat att läsaren kan ta den till sig och sedan arbeta efter hela eller delar av den. Utöver metodiken beskrivs även en rad fallgropar man lätt snubblar i vid större förändringsarbeten och förändringsledning. Boken ger i sin helhet en bra översikt över hur man kan bedriva stora förändringsarbeten med god kontroll och ett unikt fokus på det som skall åstadkommas - nämligen EFFEKTERNA.