Bläddra

Homeopatisk läkarbok

Kategorier: Alternativa terapier, healing och hälsa Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Homeopati
Köp här

Homeopatisk läkarbok

Kategorier: Alternativa terapier, healing och hälsa Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Homeopati
Köp här
I flera länder får bara legitimerade läkare praktisera homeopati. Antalet utbildade och praktiserande homeopater i världen är flera miljoner. I Frankrike är 70 000 av 200 000 läkare homeopatutbildade och praktiserar dagligen homeopati.
Denna LÄKARBOK innehåller cirka 1100 homeopatiska läkemedel där flera av dem beskrivs med användningsområden.
I boken redogör författaren också om homeopatins historia.

Evald Lindqvist är homeopat, naturmedicinare och författare till tolv böcker. Lindqvist har under 40 år behandlat omkring 5 000 personer för cirka 200 olika sjukdomar.
Författaren menar att många sjukdomar som skolmedicinarna använder operation för att bota kan botas av homeopater och naturmedicinare.