Bläddra

Hör upp! : en praktisk guide till att lyssna på predikan

Köp här

Hör upp! : en praktisk guide till att lyssna på predikan

Köp här
Det finns många böcker för predikanter om hur man predikar, men först nu en bok om hur församlingen lyssnar på predikningarna. I Hör upp! ger Christopher Ash en översikt över sju ingredienser i att lyssna väl. Boken kan också bli en hjälp för pastorer och präster att bli bättre förkunnare, eftersom den väcker idéer om hur församlingen kan hjälpa och uppmuntra sina ledare att hålla predikningar som hjälper åhörarna att växa som kristna.

Frågor som besvaras är bland annat: Varifrån kommer en bibellärares auktoritet? Varför är det viktigt att lyssna på bibelundervisning i kyrkan? Hur lär vi oss att finna nöje i gudstjänstens undervisning? Boken är praktisk med fungerande förslag på hur man kan börja använda varje idé. Allt för att hjälpa oss att börja lyssna på rätt sätt, så att Gud genom Bibeln kan göra oss mer och mer lika Jesus.

Christopher Ash är verksam vid Tyndale House och i predikantteamet i St. Andrews the Great i Cambridge, England. Han har tidigare varit föreståndare för Cornhill Training Course i London