Bläddra

av: Daniel Alm

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Det kommer att finnas ett före och ett efter corona. Pandemin och dess konsekvenser förändrade världen och vi kommer att se många texter författas för att reflektera över det som varit och hur vi hanterade situationen. Alla kan be är en samling predikningar hållna och nedskrivna mitt under pandemin. Det är förkunnelse…
Köp här

Isbn: 9789173878654

Utgivningsår: 20200615

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198626414

Utgivningsår: 20201015

Utgivare: Bokförlaget Korsets kloster

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
När Jesus skickade ut sina lärjungar för att vittna om honom övergick de från att vara lärjungar till att bli apostlar sändebud. I detta sammanhang sade Jesus till lärjungarna (Luk 10:16): Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig, och den som avvisar er, han avvisar mig. Detta är allt jämt utgångspunkten för all…
Köp här

Isbn: 9789177771104

Utgivningsår: 20190709

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Margareta Brandby-Cöster

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Vareviga söndag predikas det i våra kyrkor. I detta faktum ligger en ständigt på nytt given möjlighet. Predikanten förväntas ge röst åt det som måste sägas av upprättelse och frimodighet för att vi skall orka leva våra liv. Samtidigt finns i dag hos våra förkunnare en osäkerhet om predikans funktion och innehåll och…
Köp här

Isbn: 9789176990001

Utgivningsår: 20190924

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Magnus Persson, präst och inspiratör inom EFS, beskriver boken såhär: ”Rosenius texter har haft en avgörande betydelse för mig personligen, inte minst i urskiljandet mellan synd och moralism och distinktionen mellan evangeliets goda nyheter och allmänt goda råd. Alltför få i dagens generation känner till Rosenius…
Köp här

Isbn: 9789198433852

Utgivningsår: 20201213

Utgivare: EFS

Mediatyp: BB

av: Lars Levi Laestadius

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Totalt omfattar verket 6 böcker. Modern forskning har uppskattat att Laestadius höll ca 2000 predikningar under sin livstid. Av dessa finns ca 450 bevarade som originalmanuskript eller avskrifter. För första gången översätts och utges alla dessa predikningar på svenska i sex band. Texterna kommer att följa…
Köp här

Isbn: 9789197412414

Utgivningsår: 20100721

Utgivare: Förlaget Biblioteca Laestadiana

Mediatyp: BB

av: Lars Levi Laestadius

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Modern forskning har uppskattat att Laestadius höll ca 2000 predikningar under sin livstid. Av dessa finns ca 450 bevarade som originalmanuskript eller avskrifter. För första gången översätts och utges alla dessa predikningar på svenska i sex band. Texterna kommer att följa manuskriptens ord, alltså även det grova och…
Köp här

Isbn: 9789197412476

Utgivningsår: 20131129

Utgivare: Förlaget Biblioteca Laestadiana

Mediatyp: BB

av: Arne Bergerum

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Predikningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro
“Tankar om Gud – Fadern, Sonen och Anden” är en omfattande predikosamling som med en predikan för var och en evangelietext, i förekommande fall alternativa texter, följer Svenska kyrkans evangeliebok antagen av 2002 års kyrkomöte. Alla tre årgångarnas predikningar är här samlade i ett band, där varje…
Köp här

Isbn: 9789174630947

Utgivningsår: 20170515

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Lars Levi Laestadius

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Modern forskning har uppskattat att Laestadius höll ca 2000 predikningar under sin livstid. Av dessa finns ca 450 bevarade som originalmanuskript eller avskrifter. För första gången översätts och utges alla dessa predikningar på svenska i sex band. Texterna kommer att följa manuskriptens ord, alltså även det grova och…
Köp här

Isbn: 9789197965705

Utgivningsår: 20190523

Utgivare: Förlaget Biblioteca Laestadiana

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175803081

Utgivningsår: 20070302

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Barbro Wallgren Hemlin

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro Tal
Esaias Tegnér (17821846) var en av sin tids största kulturpersonligheter. Han var berömd poet, professor i grekiska och politiker och hade kontakt med de flesta av sin tids inflytelserika personer, bl.a. genom flitig brevväxling. Men förutom allt detta var han också präst och sedermera biskop i Växjö stift. Inom ramen…
Köp här

Isbn: 9789175808093

Utgivningsår: 20170627

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Margareta Brandby-Cöster

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Filosofi och religion Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Predikningar Religion och tro
Den 16 mars 1940 dog Selma Lagerlöf. Vid hennes begravning i Östra Ämterviks kyrka den 23 mars, sa biskop Arvid Runestam bl a: “Selma Lagerlöf fick gå till sagan för att få fatt på de äkta människorna. Gripna ur dagens verkliga människovärld skulle de inte ha tett sig trovärdiga. Men när de steg fram ur sagans…
Köp här

Isbn: 9789178512508

Utgivningsår: 20200210

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Daniel Ernvik

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Postilla är ett gammaldags ord som enklast kan beskrivas som en predikosamling. Jag har valt att sammanställa ett antal predikningar med anled-ning av att det nu gått tjugo år sedan jag sändes ut som predikant på det svenska missionsfältet. I Svenska Akademiens Ordbok omtalas postillan som en samling textutläggningar…
Köp här

Isbn: 9789188635778

Utgivningsår: 20170811

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Lars Levi Laestadius

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Modern forskning har uppskattat att Laestadius höll ca 2000 predikningar under sin livstid. Av dessa finns ca 450 bevarade som originalmanuskript eller avskrifter. För första gången översätts och utges alla dessa predikningar på svenska i sex band. Texterna kommer att följa manuskriptens ord, alltså även det grova och…
Köp här

Isbn: 9789197330763

Utgivningsår: 20060518

Utgivare: Förlaget Biblioteca Laestadiana

Mediatyp: BB