Bläddra

av: Daniel Alm

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Det kommer att finnas ett före och ett efter corona. Pandemin och dess konsekvenser förändrade världen och vi kommer att se många texter författas för att reflektera över det som varit och hur vi hanterade situationen. Alla kan be är en samling predikningar hållna och nedskrivna mitt under pandemin. Det är förkunnelse…
Köp här

Isbn: 9789173878654

Utgivningsår: 20200615

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BC

av: Stellan Bengtsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Predikningar Religion och tro
Stellan Bengtsson var under åren 1983–2019 komminister i Södertälje och ansvarig för Hovsjö kyrka som ursprungligen var sammanbygd med skolan. Bostadsområdet Hovsjö är ett område med flerfamiljshus som ligger i utkanten av Södertälje. Genom att Stellan Bengtsson tjänstgjorde så länge i området så fick han möjlighet att…
Köp här

Isbn: 9789180590532

Utgivningsår: 20220314

Utgivare: Stellan Bengtsson

Mediatyp: BB

av: Margareta Melin

Kategorier: Andlighet och religiös erfarenhet Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Margareta Melin skriver om sambandet mellan gudsbild och människosyn. Hon kallar människan ett gudabarn. Detta barn lever uppryckt från sina rötter och är mer eller mindre främmande för sig själv, vilset och rädd. Hur finna väg till frid och glädje i sitt eget inre, till mer av tillit, hopp och kärlek under sin stund…
Köp här

Isbn: 9789173878661

Utgivningsår: 20211216

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av: Margareta Brandby-Cöster

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Vareviga söndag predikas det i våra kyrkor. I detta faktum ligger en ständigt på nytt given möjlighet. Predikanten förväntas ge röst åt det som måste sägas av upprättelse och frimodighet för att vi skall orka leva våra liv. Samtidigt finns i dag hos våra förkunnare en osäkerhet om predikans funktion och innehåll och…
Köp här

Isbn: 9789176990001

Utgivningsår: 20190924

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Stellan Bengtsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Predikningar Religion och tro
Stellan Bengtsson var under åren 1983–2019 komminister i Södertälje och ansvarig för Hovsjö kyrka som ursprungligen var sammanbygd med skolan. Bostadsområdet Hovsjö är ett område med flerfamiljshus som ligger i utkanten av Södertälje. Genom att Stellan Bengtsson tjänstgjorde så länge i området så fick han möjlighet att…
Köp här

Isbn: 9789178192595

Utgivningsår: 20220314

Utgivare: Stellan Bengtsson

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198626414

Utgivningsår: 20201015

Utgivare: Bokförlaget Korsets kloster

Mediatyp: BC

av: Staffan Bergman

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
I december 2011 utgavs en Postilla med Staffan Bergmans predikningar för första årgången. Detta var en överraskning från församlingen i Lutherska Konkordiekyrkan till sin kyrkoherde på 75-årsdagen. Staffan avled 2015 och nu har församlingen givit ut en postilla med predikningar för andra årgången, som Staffan hållit…
Köp här

Isbn: 9789180076883

Utgivningsår: 20211215

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av: Barbro Wallgren Hemlin

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro Tal
Esaias Tegnér (1782 1846) var en av sin tids största kulturpersonligheter. Han var berömd poet, professor i grekiska, akademiledamot och politiker och hade kontakt med de flesta av sin tids inflytelserika personer, bl.a. genom flitig brevväxling. Men förutom allt detta var han också präst och sedermera biskop i Växjö…
Köp här

Isbn: 9789177770442

Utgivningsår: 20190329

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
När Jesus skickade ut sina lärjungar för att vittna om honom övergick de från att vara lärjungar till att bli apostlar sändebud. I detta sammanhang sade Jesus till lärjungarna (Luk 10:16): Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig, och den som avvisar er, han avvisar mig. Detta är allt jämt utgångspunkten för all…
Köp här

Isbn: 9789177771104

Utgivningsår: 20190709

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
I varje tid under kyrkans historia har god men också mindre god förkunnelse producerats. Detsamma gäller sångtexter och musik. Det som inte håller hög kvalitet faller med all rätt i glömska. Men det som har glöd och lödighet förtjänar att överleva och föras vidare, särskilt som kvaliteten ofta går hand i hand med…
Köp här

Isbn: 9789198695564

Utgivningsår: 20220215

Utgivare: EFS

Mediatyp: BB

av: Daniel Ernvik

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Postilla är ett gammaldags ord som enklast kan beskrivas som en predikosamling. Jag har valt att sammanställa ett antal predikningar med anled-ning av att det nu gått tjugo år sedan jag sändes ut som predikant på det svenska missionsfältet. I Svenska Akademiens Ordbok omtalas postillan som en samling textutläggningar…
Köp här

Isbn: 9789188635778

Utgivningsår: 20170811

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Margareta Brandby-Cöster

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Filosofi och religion Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Predikningar Religion och tro
Den 16 mars 1940 dog Selma Lagerlöf. Vid hennes begravning i Östra Ämterviks kyrka den 23 mars, sa biskop Arvid Runestam bl a: “Selma Lagerlöf fick gå till sagan för att få fatt på de äkta människorna. Gripna ur dagens verkliga människovärld skulle de inte ha tett sig trovärdiga. Men när de steg fram ur sagans…
Köp här

Isbn: 9789178512508

Utgivningsår: 20200210

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Stellan Bengtsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Predikningar Religion och tro
Stellan Bengtsson var under åren 1983–2019 komminister i Södertälje och ansvarig för Hovsjö kyrka som ursprungligen var sammanbygd med skolan. Bostadsområdet Hovsjö är ett område med flerfamiljshus som ligger i utkanten av Södertälje. Genom att Stellan Bengtsson tjänstgjorde så länge i området så fick han möjlighet att…
Köp här

Isbn: 9789177736752

Utgivningsår: 20220314

Utgivare: Stellan Bengtsson

Mediatyp: BB

av: Lars Levi Laestadius

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Modern forskning har uppskattat att Laestadius höll ca 2000 predikningar under sin livstid. Av dessa finns ca 450 bevarade som originalmanuskript eller avskrifter. För första gången översätts och utges alla dessa predikningar på svenska i sex band. Texterna kommer att följa manuskriptens ord, alltså även det grova och…
Köp här

Isbn: 9789197330763

Utgivningsår: 20060518

Utgivare: Förlaget Biblioteca Laestadiana

Mediatyp: BB

av: Lars Levi Laestadius

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Totalt omfattar verket 6 böcker. Modern forskning har uppskattat att Laestadius höll ca 2000 predikningar under sin livstid. Av dessa finns ca 450 bevarade som originalmanuskript eller avskrifter. För första gången översätts och utges alla dessa predikningar på svenska. Texterna kommer att följa manuskriptens ord,…
Köp här

Isbn: 9789197412414

Utgivningsår: 20100721

Utgivare: Förlaget Biblioteca Laestadiana

Mediatyp: BB

av: Barbro Wallgren Hemlin

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro Tal
Esaias Tegnér (1782 1846) var en av sin tids största kulturpersonligheter. Han var berömd poet, professor i grekiska, akademiledamot och politiker och hade kontakt med de flesta av sin tids inflytelserika personer, bl.a. genom flitig brevväxling. Men förutom allt detta var han också präst och sedermera biskop i Växjö…
Köp här

Isbn: 9789177771708

Utgivningsår: 20220613

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Lars Levi Laestadius

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Modern forskning har uppskattat att Laestadius höll ca 2000 predikningar under sin livstid. Av dessa finns ca 450 bevarade som originalmanuskript eller avskrifter. För första gången översätts och utges alla dessa predikningar på svenska. Texterna kommer att följa manuskriptens ord, alltså även det grova och mustiga…
Köp här

Isbn: 9789197412476

Utgivningsår: 20131129

Utgivare: Förlaget Biblioteca Laestadiana

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Magnus Persson, präst och inspiratör inom EFS, beskriver boken såhär: ”Rosenius texter har haft en avgörande betydelse för mig personligen, inte minst i urskiljandet mellan synd och moralism och distinktionen mellan evangeliets goda nyheter och allmänt goda råd. Alltför få i dagens generation känner till Rosenius…
Köp här

Isbn: 9789198433852

Utgivningsår: 20201213

Utgivare: EFS

Mediatyp: BB

av: Arne Bergerum

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Predikningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro
“Tankar om Gud – Fadern, Sonen och Anden” är en omfattande predikosamling som med en predikan för var och en evangelietext, i förekommande fall alternativa texter, följer Svenska kyrkans evangeliebok antagen av 2002 års kyrkomöte. Alla tre årgångarnas predikningar är här samlade i ett band, där varje…
Köp här

Isbn: 9789174630947

Utgivningsår: 20170515

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Lars Levi Laestadius

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Modern forskning har uppskattat att Laestadius höll ca 2000 predikningar under sin livstid. Av dessa finns ca 450 bevarade som originalmanuskript eller avskrifter. För första gången översätts och utges alla dessa predikningar på svenska. Texterna kommer att följa manuskriptens ord, alltså även det grova och mustiga…
Köp här

Isbn: 9789197965705

Utgivningsår: 20190523

Utgivare: Förlaget Biblioteca Laestadiana

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Elisabeth Sandlund, ledarskribent på tidningen Dagen, om boken: ”I varje tid under kyrkans historia har god men också mindre god förkunnelse producerats. Detsamma gäller sångtexter och musik. Det som inte håller hög kvalitet faller med all rätt i glömska. Men det som har glöd och lödighet förtjänar att överleva och…
Köp här

Isbn: 9789198695502

Utgivningsår: 20210701

Utgivare: EFS

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175803081

Utgivningsår: 20070302

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173156127

Utgivningsår: 20210816

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BB

av: Barbro Wallgren Hemlin

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro Tal
Esaias Tegnér (1782 1846) var en av sin tids största kulturpersonligheter. Han var berömd poet, professor i grekiska och politiker och hade kontakt med de flesta av sin tids inflytelserika personer, bl.a. genom flitig brevväxling. Men förutom allt detta var han också präst och sedermera biskop i Växjö stift. Inom ramen…
Köp här

Isbn: 9789175808093

Utgivningsår: 20170627

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Lars Levi Laestadius

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Predikningar Religion och tro
Laestadius, Lars Levi. Samlade predikningar. Band 5 – alla böndagspredikningar. Totalt omfattar verket 6 böcker. Modern forskning har uppskattat att Laestadius höll ca 2000 predikningar under sin livstid. Av dessa finns ca 450 bevarade som originalmanuskript eller avskrifter. För första gången översätts och utges…
Köp här

Isbn: 9789197965729

Utgivningsår: 20220531

Utgivare: Förlaget Biblioteca Laestadiana

Mediatyp: BB