Bläddra

Hot och våld på jobbet

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Köp här

Hot och våld på jobbet

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Köp här

Risk för våld i arbetslivet är en alltmer aktuell fråga. En arbetsmiljö med hög våldsrisk kan leda till långvarig stress och ökad sjukfrånvaro. Hot och våld på jobbet bistår medarbetare i vardagsarbetet med svåra klienter och pekar på områden som är av avgörande betydelse i mötet. Den beskriver också riskgrupper och risksituationer och ger konkreta råd och verktyg i bemötande.

Riskmiljöer för våld involverar ofta personer med omfattande problematik – socialt, psykologiskt och psykiatriskt. Det fordras ett aktivt arbete med värderingar och attityder som gör det möjligt att förhindra våld på ett konstruktivt sätt. Frustration, aggressivitet och våld kan ha att göra med klientens avvikande beteende, men kan också uppstå i mellanmänskligt samspel i relation till fysisk och psykosocial miljö.

Ingen klient är svår eller farlig hela tiden varför man bör göra risk­bedömningar på olika nivåer i en organisation. Att bara hänvisa till psykiatriska diagnoser ger en skev och begränsad bild av de komplexa skeenden som kan leda fram till hot och våld. Sociokulturella och socioekonomiska aspekter vägs in precis som begåvningsprofil som är starkt kopplad till förmågan att hitta och skifta strategier i pressade lägen. Författarna tar också upp den fysiska miljön som klient och personal befinner sig i samt den lagstiftning som klargör och kvalitetssäkrar uppdraget.

Hot och våld på jobbet vänder sig till enskilda medarbetare och arbetslag, men även till organisationsutvecklare och ledare inom organisationer och myndigheter. Till boken hör en mobilapplikation som finns på www.mariabauer.com