Bläddra

Hotell- och restaurangprogrammet : Programmaterial för gymnasieskola. Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer.

Köp här

Hotell- och restaurangprogrammet : Programmaterial för gymnasieskola. Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer.

Köp här

I basutbudet med programmaterial för gymnasieskolan ingår programhäften för 17 nationella program samt ett särskilt häfte med samtliga språkkursplaner. Varje programhäfte innehåller programmål, kommentarer till programmålet, programmets struktur, kursplaner och betygskriterier för gemensamma kurser (kärnämnen) och kurser i inriktningarna. Tar upp hur allt hänger ihop - nationella styrdokument och lokalt friutrymme.

Utgått
Finns även på cd-skiva