Bläddra

Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41. En kartläggning av Integritetskommittén. : Delbetänkande från Integritetskommittén

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Integritetsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Köp här

Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41. En kartläggning av Integritetskommittén. : Delbetänkande från Integritetskommittén

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Integritetsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Köp här
Utredningens grundläggande slutsats; den fredade zon medborgare har rätt till minskar samtidigt som insamlandet och vidareanvändningen av personuppgifter ökar.

Det som är förknippat med den högsta risken för den personliga integriteten:
  • handlar oftast om den stora insamling och hantering av uppgifter om enskilda som stora delar av befolkningen genomgår. Bland dessa finns arbetsgivares möjligheter till övervakning av anställda och informationshanteringen inom hälso- och sjukvård, inte minst frågor om rätt behörighet och åtkomstkontroller
  • även den omfattande kartläggning av enskilda som sker när personer använder diverse appar eller sociala medier utgör en hög risk för den personliga integriteten samtidigt som kommittén är medveten om de stora fördelar som digitala tjänster medför för den enskilde.

Bland det som i övrigt bedöms ha en påtaglig risk för den personliga integriteten finns bland annat:
  • olika former av e-förvaltning inom och mellan myndigheter och vidareanvändning av offentlig information
  • även polisens spaningsmetoder och den signalspaning som bedrivs av försvarsunderrättelseverksamhet och militär säkerhetstjänst bedöms innebära en påtaglig risk för den personliga integriteten.

Särskild utredare: Göran Gräslund.