Bläddra

Hva vil vi med fosterdiagnostikken? : fosterdiagnostikkens etikk

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Den medicinska professionen Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik Mödravård
Köp här

Hva vil vi med fosterdiagnostikken? : fosterdiagnostikkens etikk

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Den medicinska professionen Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik Mödravård
Köp här
Fosterdiagnostikk er den bioteknologien som har vært mest debattert i Norge: Hvor mye skal vi kunne vite om og bestemme over egenskapene til fremtidige barn? Hvilken verdi har et liv med funksjonshemming? Når får et menneskeliv rett til beskyttelse? Ultralydbildet er for mange «det første møtet» med et fremtidig barn. Men det kan også gi oss vanskelige valg om fremtidig liv og død. Denne boken drøfter de etiske aspektene ved fosterdiagnostikk. Boken presenterer ulike former for fosterdiagnostikk og drøfter disse i lys av fire sentrale prinsipper i bioetikken: velgjørenhet, ikke skade, rettferdighet og autonomi. I tillegg drøfter den utfordringer for fremtidens fosterdiagnostikk. Hva vil vi med fosterdiagnostikken? klargjør etiske aspekter og argumenter som er viktige for helsepersonell, og for alle som er opptatt av utviklingen av helsetjenester, helsepolitikk og samfunn. Den handler nemlig om hvem som skal bli fremtidige borgere og hva vi skal vite om dem.