Bläddra

Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen presumtionshyra. SOU 2017:65 : Betänkande från Utredningen om hyressättning vid nyproduktion

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen presumtionshyra. SOU 2017:65 : Betänkande från Utredningen om hyressättning vid nyproduktion

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Det behöver byggas fler bostäder, däribland fler hyreslägenheter. En god tillgång på hyresbostäder fyller många viktiga funktioner i det svenska samhället.

Utredningens förslag till förändringar:
  • fler möjligheter att kunna ändra en presumtionshyra under presumtionstiden
  • fler hyreslägenheter ska kunna få presumtionshyra
  • en ny modell för tvistlösning.

Förslagen bedöms i allmänhet som positiva för bostadsmarknaden. En förändrad presumtionshyresmodell kan skapa bättre förutsättningar för fastighetsägare som bygger och förvaltar hyresbostäder. Vissa av förslagen ger även förutsättningar för att skapa ett mer attraktivt och individanpassat boende för hyresgästerna och förslaget om en ny tvistlösningsmodell kan leda till att fler förhandlingsöverenskommelser enligt hyresförhandlingslagen träffas och att färre tvister hänskjuts till hyresnämnden för prövning jämfört med i dag.

Särskild utredare: Håkan Julius