Bläddra

I immaterialrättens gränsland

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

I immaterialrättens gränsland

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
De finns i din telefon, din bil, din klocka, din morgontidning, ja, till och med i din juice eller filmjölk. Snart sagt alla produkter du använder, varje rad du läser, mycket av det du äter och allt du ser på internet berörs av immaterialrätten. Någon har skyddat en idé, en teknisk innovation, en design, ett material eller en bakterie under någon av alla de lagar som omfattar immaterialrätten för att försäkra sig om ensamrätten, för att få en konkurrensfördel och för att ensam ha rätten att kapitalisera en idé.

Värdet av de immateriella tillgångarna utgör en allt större del av bolagens totala värde och det gör immaterialrätten till ett allt viktigare rättsområde. Immaterialrätten är svårbemästrad eftersom den rör sig över flera olika lagområden: patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt. Gränserna mellan de olika områdena är inte helt tydliga och en idé kan ofta omfattas av skydd inom flera lagområden.

I denna bok lyfter vi fram immaterialrätten i gränslandet till andra rättsområden. Författarna har tagit fasta på immaterialrättens ökade betydelse och bredd, och tar upp immaterialrättens förhållande till flera angränsande rättsområden. Boken berör också olika typer av immateriella rättigheter, alltifrån upphovsrätt och varumärken till patent och likhetsavbildning.