Bläddra

I skuggan av friheten : en antologi om att bryta upp från hedersrelaterat våld

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Köp här

I skuggan av friheten : en antologi om att bryta upp från hedersrelaterat våld

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Köp här
Hedersrelaterat våld är ett omfattande problem i Sverige och världen. Många unga kvinnor tvingas lämna sina familjer, släkt och vänner för att slippa undan hot och våld. Rapporterna i denna antologi fokuserar på de unga kvinnor som börjat om ensamma, med skyddad identitet, på olika platser i Sverige.Soudabeh Ardavan undersöker hur både utsatta kvinnor, släktingar och professionella ser på hedersrelaterat våld och på hjälpen som erbjuds en stödsökande kvinna.Violetta Anic studerar vad som krävs för att de som flytt till ett skyddat boende ska kunna komma på fötter igen och skapa ett nytt liv.Maria-Theresia Rosén skriver om den psykosociala aspekten av att fly från en förtryckande miljö och börja leva i ett nytt sammanhang på egen hand.