Bläddra

av:Pia Eklund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
I Sverige drabbas var fjärde kvinna någon gång av våld i en nära relation. I den här boken berättar tolv kvinnor och deras närstående om hur de snärjts in, brutits ned och utsatts för våld: psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt. Om hur mannen har fortsatt att förfölja och skada dem även efter att relationen…
Köp här

Isbn: 9789188867506

Utgivningsår:20200831

Utgivare: Ordberoende Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Våld i hemmet Våld i samhället
Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett komplext och utbrett samhällsproblem. Den här boken belyser såväl professionellas som drabbade våldsutsatta kvinnors berättelser. Och framför allt ger den verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård kunskap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna…
Köp här

Isbn: 9789147125760

Utgivningsår:20180821

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mina Moozarmi

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
«Tänk om man redan före fosterstadiet kunde välja vilka föräldrar man ska få. Då skulle jag nog först och främst ha valt att få två kärleksfulla och helt underbara föräldrar. Två föräldrar som inte under några som helst omständigheter skulle misshandla mig, varken psykiskt eller fysiskt.» I Sverige tvingas mellan 100…
Köp här

Isbn: 9789175176024

Utgivningsår:20140528

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Ami Arnell, Inger Ekbom

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Brott mot person Juridik Könsrelaterat våld Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Straffrätt och straffprocess Våld i hemmet Våld i samhället
Varje år upplever många barn att deras mamma blir svårt slagen och förnedrad av någon närstående. Denna bok presenterar en krissamtalsmodell för att stödja dessa barn: Trappanmodellen. Metoden har under de senaste åren fått stor spridning i Sverige. Boken innehåller dels en faktadel, där författarna diskuterar hur barn…
Köp här

Isbn: 9789177412526

Utgivningsår:20200629

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185785032

Utgivningsår:20070810

Utgivare: Ordupplaget

Mediatyp: BB

av:Liria Ortiz

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialpsykologi och gruppsykologi Våld i hemmet Våld i samhället
Har du någon gång samtalat med en våldsutsatt person som inte varit beredd att lämna den våldsamma partnern? Känt dig villrådig och behövt vägledning och konkreta förslag? Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som lämpar sig särskilt väl i sådana situationer, inte minst för att den…
Köp här

Isbn: 9789177412298

Utgivningsår:20201028

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Martin Holdo

Kategorier: Att hantera död och sorg Att hantera drog- och alkoholmissbruk Att hantera personliga problem Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Jasmina är en blandning mellan en människa och en fallen ängel, hon är bosatt i centrala Malmö. Hon är fostrad med sadism. Hon är ofta ledsen efter dagliga bråk med sina föräldrar. Hon hatar världen och drömmer om att få bli älskad. Sara blir hennes bästa vän. De umgås ofta, men de utsätts för ständiga motgångar och…
Köp här

Isbn: 9789175652047

Utgivningsår:20150220

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av:Paul & Liz Griffin

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Om du varit utsatt för övergrepp kränkningar eller trakasserier är ”Övergrepp – hopp och läkedom för de utsatta” en bok som kan hjälpa dig förstå dina egna beteendemönster och förklara hur övergreppen påverkar relationer med andra människor och med Gud. De praktiska steg mot själslig och andlig frihet…
Köp här

Isbn: 9789197977623

Utgivningsår:20130905

Utgivare: Stiftelsen Ellel Ministries Sverige

Mediatyp: BC

av:Annika Widén

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Våld i nära relationer är vanligare än man tror. Ord och handlingar kan såra lika mycket som slag. Vad är våld egentligen? Var går gränsen för vad som är acceptabelt eller inte i ett förhållande? Hur vet du om du är misshandlad? Hur bryter du dig loss? Kanske har du en vän eller anhörig som blir psykiskt misshandlad…
Köp här

Isbn: 9789175178301

Utgivningsår:20151103

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Kristina Loveby

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Sociala grupper Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
»Jag hann förstå vad som skulle hända. Jag försökte hinnaföre honom in i sovrummet, men kunde inte. Vårt lilla trollkom yrvaket skumpande emot oss. När Markus fot träffadehenne slungades hon in i sängen och föll livlös ner på golvetdär hon blev liggande. Jag kommer aldrig att glömma denbilden.«»Vi färdas i timmar. Jag…
Köp här

Isbn: 9789198328066

Utgivningsår:20171026

Utgivare: RW Produktion

Mediatyp: BC

av:Mari Brännvall

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Avhandlingen uppmärksammar polisanmälan vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Studiens syfte är att undersöka kvinnors syn på polisanmälan och deras interaktioner med det straffrättsliga systemet när de tar sig ur mäns våld i nära relationer. Avhandlingens teoretiska ramverk omfattar främst teorier om mäns våld…
Köp här

Isbn: 9789171046963

Utgivningsår:20161017

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av:Helena Berggren

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Varje år drabbas tiotusentals personer i Sverige av brott där förövaren är en anhörig eller nära bekant. Det handlar om såväl fysisk- och psykisk misshandel som sexuellt våld och ekonomiska brott. Ofta förekommer alla sorter i destruktiva förhållanden; dock med varierande grad och inte alltid samtidigt. Brott i nära…
Köp här

Isbn: 9789172234529

Utgivningsår:20110925

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Nina Rung, Peter Rung

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Detta är en handbok i att visa omtanke och civilkurage i husen där vi bor. Den innehåller enkla råd om hur vi kan hjälpa varandra till trygga hem – och ibland också rädda liv. Boken är skriven av grundarna till Huskurage – en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge…
Köp här

Isbn: 9789171264893

Utgivningsår:20191021

Utgivare: Max Ström

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Hedersrelaterat våld är ett omfattande problem i Sverige och världen. Många unga kvinnor tvingas lämna sina familjer, släkt och vänner för att slippa undan hot och våld. Rapporterna i denna antologi fokuserar på de unga kvinnor som börjat om ensamma, med skyddad identitet, på olika platser i Sverige.Soudabeh Ardavan…
Köp här

Isbn: 9789174651447

Utgivningsår:20101215

Utgivare: Föreningen Systrar

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Ska jag stanna eller gå? Det har länge saknats en bok som beskriver hur man kan framkalla motivation till förändring vid våld i nära relationer. Motiverande samtal är en metod som lämpar sig särskilt väl i sådana situationer, inte minst för att den utsatta ofta känner så stark ambivalens inför att lämna eller stanna…
Utgått

Isbn: 9789172059849

Utgivningsår:20141125

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av:Lisa Lundberg, Maria Eriksson, Josefin Grände

Kategorier: Brott mot person Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Juridik Könsrelaterat våld Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper Sociala och etiska frågor Straffrätt och straffprocess Våld i hemmet Våld i samhället
Vad gör man som yrkesverksam om man misstänker att en kvinna utsätts för våld av sin partner? Hur kan man fråga om våld och vad kan man göra när kvinnor berättar. Detta är den tredje omarbetade upplagan. Boken tar upp hur man uppmärksammar signaler på våld, ger praktiskt stöd och ett gott bemötande. Motiverande samtal…
Köp här

Isbn: 9789177411260

Utgivningsår:20181002

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Anna Albinsson

Kategorier: Familj och hälsa Fotoböcker Fotografi Hälsa, relationer och personlig utveckling Konst Kvinnors hälsa Populärmedicin och hälsa Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda fotografer Skönlitteratur Skönlitteratur: specialutgåvor Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Vems är egentligen skammen när en utsätter en annan för våld? Hur tar den sig uttryck? Går det att sätta bild på känslor och går det att berätta om det som är omöjligt att uttala? Det är frågor som jag har ställt mig när jag har jobbat med de här bilderna. Då jag i många år har levt under hot om våld har jag velat…
Köp här

Isbn: 9789198897944

Utgivningsår:20240514

Utgivare: Virens förlag AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185267668

Utgivningsår:20060401

Utgivare: Lind & Co

Mediatyp: BB

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Vi vet att många män slår kvinnor. När vi hör talas om våldet mot kvinnor står ofta maktlösheten i fokus. Men det finns andra berättelser. Om kvinnor som lyckas lämna någon som slår eller kränker, som de trots allt älskar. Om att äntligen förverkliga en dröm. Vilka är det som har erfarenhet av våld i nära relationer…
Köp här

Isbn: 9789170372797

Utgivningsår:20070827

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av:Kerstin Weigl, Kristina Edblom

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
”Höstens viktigaste och mest ohyggliga bok.” Västerbottens-Kuriren ” Vinnare av årets Guldspade i kategorin ”Juryns särskilda pris”. Journalisterna Kerstin Weigl och Kristina Edblom har i tio års tid dokumenterat vartenda fall i Sverige där en kvinna blivit dödad av sin partner. De samlar…
Köp här

Isbn: 9789178530328

Utgivningsår:20200520

Utgivare: A Nice Noise

Mediatyp: AC

av:Anna Lindman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
“Gå vid första slaget”, säger vi, men om det första slaget aldrig kommer, hur vet man då när man ska gå? I Det jag trodde var kärlek möter journalisten och författaren Anna Lindman människor som lämnat en psykiskt våldsam relation. Med utgångspunkt i egna och andras erfarenheter undersöker hon det våld som…
Köp här

Isbn: 9789189732957

Utgivningsår:20240909

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av:Kerstin Weigl, Kristina Edblom

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
”En journalistisk bragd.” Ystads Allehanda Aftonbladet Vinnare av årets Guldspade i kategorin ”Juryns särskilda pris”.   Journalisterna Kerstin Weigl och Kristina Edblom har i tio års tid dokumenterat vartenda fall i Sverige där en kvinna blivit dödad av sin partner. De samlar…
Köp här

Isbn: 9789178530335

Utgivningsår:20200520

Utgivare: A Nice Noise

Mediatyp: AC

av:Lars-Åke Kastling

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Det går att göra något åt mäns våld mot kvinnor och barn Män slår kvinnor och barn varje dag inom hemmets fyra väggar. Det innebär omfattande lidande för de drabbade, men det är även en samhällsekonomisk katastrof. Boken handlar om män som har svårigheter att förstå sina egna och andras känslor och istället agerar med…
Köp här

Isbn: 9789197835916

Utgivningsår:20100527

Utgivare: Themis Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Endast omkring 30 procent av det anmälda våldet mot kvinnor i nära relationer klarades upp år 2006. För att öka den siffran krävs förbättrat utredningsarbete från Polisen – exempelvis om fler vittnen och misstänkta förhörs och fler skador dokumenteras. Rapporten, som har beställts av Rikspolisstyrelsen, bygger på en…
Köp här

Isbn: 9789186027186

Utgivningsår:20090108

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Karin Örmon

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Våld i hemmet Våld i samhället
Malmö University health and society, doctoral dissertations, 2014:6. Experiences of abuse are common among women in Sweden and being abused during childhood as well as adulthood has consequences for the lives of girls and women. One consequence of abuse is the impact on their mental health, which entails them seeking…
Köp här

Isbn: 9789171045898

Utgivningsår:20170412

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av:Maggan Davidsson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Hur bryter man mönster och hur lever man vidare efter en våldsam relation? När jag kämpade som värst med att komma upp till ytan igen, behövde jag veta hur andra kom upp igen, inte hur de levde i det, så jag har försökt låta mycket handla om livet efter. Vad ser man när man kikar in genom nyckelhålet till ditt hem? Jag…
Köp här

Isbn: 9789175651484

Utgivningsår:20150120

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Handlingsplan med 56 åtgärder – vad blev resultatet? Hösten 2007 presenterade regeringen en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Brå har haft regeringens uppdrag att följa och utvärdera arbetetet. I den här slutrapporten gör Brå…
Köp här

Isbn: 9789186027636

Utgivningsår:20101228

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Enrique Pérez

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Våld i hemmet Våld i samhället
FoU-rapport (Hälsa och samhälle), 2014:1. Syftet med den här studien är att sätta fokus på vilket sätt socialtjänsten arbetar med hedersrelaterade frågor, och att på ett kvalitativt sätt studera hur socialsekreterarna resonerar kring problematiken – vad det är för typ av argumentation som förs när ärendet klassificeras…
Köp här

Isbn: 9789171046154

Utgivningsår:20170412

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av:Astrid Lindgren

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Astrid Lindgrens berömda och ständigt aktuella brandtal mot barnaga och våld i nytryck, med efterord av barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson.
Köp här

Isbn: 9789197963800

Utgivningsår:20141114

Utgivare: Salikon förlag

Mediatyp: BB

av:Elisabet Omsen, Maria Rashidi

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sanna berättelser Sanna berättelser: misshandel, övergrepp och orättvisor Sociala grupper Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Ett vitt sken lägger sig som en hinna över mina ögon. Jag ser ingenting. Ändå springer jag allt vad jag kan och någonstans hör jag min dotter som skriker. Det är fredagen den 19 september 1997 och mitt ansikte är täckt med en frätande syra. Attacken är min exmans hämnd för att jag vill leva mitt liv i frihet. Efter 18…
Köp här

Isbn: 9789187481833

Utgivningsår:20180419

Utgivare: B4PRESS

Mediatyp: BB

av:Anna Knöfel Magnusson

Kategorier: Homosexualitet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Det ingen vill se – en bok om hbtq och våld i nära relation är framtagen för att förbättra stödet till våldsutsatta hbtq-personer och öka kunskapen om hbtq. Boken ger kunskap om sexualitet och könsidentitet, heteronormativitet och komma ut-processen. Den tar även upp den särskilda utsatthet som kan finnas när…
Köp här

Isbn: 9789163901850

Utgivningsår:20211020

Utgivare: Brottsofferjouren Sverige

Mediatyp: BC

av:Christell Andersson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Christell Andersson levde med våld i nära relation i över 30 år. Tack vare sin styrka och den hjälp hon fick lyckades hon till slut ta sig ur detta med livet i behåll. I dag lever Christell med skyddad adress och personuppgifter. Hon har hela tiden arbetat med personer med intellektuella funktionshinder, men under de…
Köp här

Isbn: 9789188441300

Utgivningsår:20181101

Utgivare: Vaktel förlag

Mediatyp: BB

av: Kelly White

Kategorier: Att hantera misshandel och övergrepp Att hantera personliga problem Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
As a young wife and mother, Kelly White experienced violence and terror at the hands of her husband. She knows firsthand the love-hate relationships women often have with their abusers and the devastating effects these feelings can have on independence and self-confidence. She has sought refuge in a women’s…
Köp här

Isbn: 9780897935272

Utgivningsår:20110111

Utgivare: Hunter House Publishers

Mediatyp: BC

av:Gülseren Engström

Kategorier: Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Våld i nära relationer dyker upp i olika former överallt i varje samhälle och även i familjer där man minst kan ana det. Ja, familjen som är källan till villkorslös kärlek, har under historiens gång blivit våldets källa och fortsätter att vara det. För att kunna förebygga och stoppa våldet bör man våga se och reagera i…
Köp här

Isbn: 9789176098660

Utgivningsår:20150601

Utgivare: Anatoliska Konst- och Kulturcentrum (AKKC)

Mediatyp: BC

av:Kristina Edblom, Kerstin Weigl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
”En journalistisk bragd.” Ystads Allehanda ”Höstens viktigaste och mest ohyggliga bok.” Västerbottens-Kuriren ”En upprättelse för offren ingen orkade lyssna på.” Aftonbladet Vinnare av årets Guldspade i kategorin ”Juryns särskilda…
Köp här

Isbn: 9789127153790

Utgivningsår:20190810

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:Taina Andersson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Boken tar upp de flesta delar av samhället: Mindre salomoniska rättegångar, sjukvården, Socialtjänsten som trodde sig arbeta för barnets bästa. En tonårings vedermödor för att de vuxna inte är känslomässigt vuxna nog att ta sitt ansvar som förälder eller som tjänstemän.
Köp här

Isbn: 9789197790000

Utgivningsår:20081111

Utgivare: Beska Droppars Förlag

Mediatyp: BC

av:Jessica MacDowall

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sanna berättelser Sanna berättelser: misshandel, övergrepp och orättvisor Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Jessica MacDowalls självbiografiska ”En våldsam kärlek” är ett starkt vittnesmål om män som slår och kvinnor som inte vågar gå. När Jessica möter Sebastian på sin bästa väns bröllop blir hon omedelbart förälskad. Han är snygg, smart och framgångsrik. Han får henne att skratta, hon känner sig åtrådd. Snart blir de…
Köp här

Isbn: 9789137509624

Utgivningsår:20240215

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BC

av:Amanda Svensson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Denna bok handlar om mig Amanda och min väg till att inte känna mig trasig, smutsig och förnedrad. Den handlar om en jobbig uppväxt, sexuellt utnyttjad som liten, våldtäkt och ett väldigt jobbigt förhållande där jag inte trodde att jag skulle överleva. När jag hade tvättat mig färdigt gick jag ut i hallen och in i…
Köp här

Isbn: 9789163776113

Utgivningsår:20150127

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC