Bläddra

I statens tjänst : så påverkas invandrarorganisationer av politiska krav och förväntningar

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Köp här

I statens tjänst : så påverkas invandrarorganisationer av politiska krav och förväntningar

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Köp här
Politikens förväntningar på det civila samhället har under de senaste åren förändrats kraftigt. Idag efterfrågas etniska föreningar av det offentliga allt mer på grund av sin expertis i sakfrågor, inte för vem eller hur många man representerar. Organisationer som skapats för identitetsbyggande och intresserepresentation ses istället ofta som ideella konsulter i integration och välfärd. Samtidigt är det en roll som föreningar och organisationer inte verkar vilja axla. Med den här rapporten vill vi öppna upp för en diskussion om det offentligas nya syn på civila samhället och effekterna dessa ändrade förväntningar kan få för samhället i stort.