Bläddra

av: Conor Grennan

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Efter några månader som volontär på ett barnhem i Nepal inser Conor Grennan att barnen han hjälper till att ta hand om inte alls är föräldralösa. De har alla föräldrar – någonstans – som undrar vart deras barn har tagit vägen. 2006 var Nepal ett land som plågades av krig, girighet och korruption. Oroliga…
Köp här

Isbn: 9789188107008

Utgivningsår: 20150713

Utgivare: Bokförlaget NoNa

Mediatyp: BC

av: Anitha Jacquemot

Kategorier: Att leva och arbeta utomlands Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Undervisa i Nepal, bygga skolor i Afrika, rädda sköldpaddor i Grekland, delta i arkeologiska utgrävningar, jobba på barnhem, restaurera slott i Frankrike, ta hand om skadade djur, jobba med ungdomar på camps över hela världen
Köp här

Isbn: 9789187601040

Utgivningsår: 20150901

Utgivare: Edactus Förlag & Informationscenter, DigitaltryckNu

Mediatyp: BC

av: Gunnar Aronsson, Sören Augustinsson, Ulf Ericsson, Pär Pettersson, Leif W. Rydstedt

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Det handlar om tre matcher i veckan, 55 matcher på en säsong. Det handlar om att, när andra går och lägger sig, byta om hoppa upp på cykeln och cykla till nattpasset. Det handlar om att ha varit nåbar kvällen innan och närvarande mor-gonen efter. Det handlar om att orka. Det handlar om förutsättningar för att…
Köp här

Isbn: 9789187521096

Utgivningsår: 20160101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Liv Larsson, Mahina Chipumbu Havelius

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Att man är sårbar när man är patient är uppenbart, men få kanske tänker på hur sårbar man kan vara även som vårdgivare. Under flera år har media uppmärksammat att arbete inom vård och socialt arbete kan leda till utbrändhet. Engagerad personal som brinner för sitt jobb och dem de vårdar, riskerar att själva bli…
Köp här

Isbn: 9789187489402

Utgivningsår: 20160503

Utgivare: Friare Liv, Lasertryck

Mediatyp: BC

av: Titti Frisk Hagström, Lotta Persson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
I dag står socialtjänsten inför stora utmaningar. Det är svårt att rekrytera personal och de ekonomiska kraven ökar. Samtidigt har samhällsklimatet hårdnat och många människor behöver hjälp. Hur ska denna ekvation gå ihop? I Se helheten om framgångsfaktorer i socialt arbete! vill Lotta Persson och Titti Frisk Hagström…
Köp här

Isbn: 9789186743697

Utgivningsår: 20171122

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Lisa Wallander

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Sociologi Sociologi och antropologi
The focus of this thesis is the factorial survey approach as a method for studying professional judgements in social work. The factorial survey approach, which was first introduced in the social sciences around the beginning of the 1980s, constitutes an advanced method for measuring human judgements of social objects.…
Köp här

Isbn: 9789185445981

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja on perusteos rakenteellisesta sosiaalityöstä. Yhteiskunnallisista muutoksista ja palvelujärjestelmän uudistustyöstä johtuen aihe on polttavan ajankohtainen suomalaisen sosiaalityön käytäntöjen ja tutkimuksen kentällä. Kirja tarjoaa koottua tietoa ja analyyseja…
Köp här

Isbn: 9789515795465

Utgivningsår: 20170630

Utgivare: Unipress

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Sosiaalityön yhteisöllisyyttä etsimässä -teoksessa kuvataan erilaisia lähestymistapoja yhteisöllisyyteen ja tarkastellaan niiden taustalla olevia teoreettismetodologisia kysymyksiä. Teoksen artikkeleissa avataan yhteisöllisyyttä sosiaalityössä useista näkökulmista ja erialaisissa yhteyksissä. Viime vuosina palveluissa…
Köp här

Isbn: 9789515795519

Utgivningsår: 20170731

Utgivare: Unipress

Mediatyp: BC

Kategorier: Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Tvärvetenskap
Sosiaalityö on ollut alusta asti ylirajaisten vaikutteiden, liikkumisen ja yhteistyön muovaamaa. Ylirajaisuuden polut eivät kuitenkaan ole aina olleet suoraviivaisia. Samalla kun sosiaalityö mielletään vahvasti paikalliseksi ja kansallisiin järjestelmiin kiinnittyväksi ammatiksi, sosiaalityössä kohdattavat ilmiöt…
Köp här

Isbn: 9789515795373

Utgivningsår: 20170630

Utgivare: Unipress

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Sosiaalityön toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen, julkisen talouden tehostamisvaatimukset sekä teknologinen kehitys haastavat sosiaalityön ammatillista itseymmärrystä, asiantuntijuutta ja tiedontuotantoa. Globalisaatio puolestaan luo erityisiä kulttuurisia ja…
Köp här

Isbn: 9789515796035

Utgivningsår: 20180216

Utgivare: Unipress

Mediatyp: BC

Kategorier: Fattigdom och arbetslöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Vuosi 2010 oli Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi. Suomen kansallisessa toimintasuunnitelmassa teemavuoden tavoitteeksi oli kirjattu ”antaa ääni köyhille ja syrjäytyneille ja heidän kanssaan työskenteleville järjestöihmisille sekä sosiaalityöntekijöille”. Suomen osalta haasteena…
Köp här

Isbn: 9789515795496

Utgivningsår: 20170630

Utgivare: Unipress

Mediatyp: BC

av: Anna Snell

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Volontärbarometern är en rapport om ideellt engagemang som bygger på Volontärbyråns statistik och en enkät som genomfördes i mars 2017. Enkäten skickades ut till samtliga som hade sökt ett volontäruppdrag på www.volontarbyran.org under 2016. 1811 personer svarade på enkäten, en svarsfrekvens på 32 procent.…
Köp här

Isbn: 9789198177053

Utgivningsår: 20170619

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Josefin Smedberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Voluntary Sector Organisation Public Partnerships (IOP) are a new collaboration form for voluntary and public organisations aiming to give financial support to a welfare service provided by the voluntary actor. The aim of this study is to examine to what extent a voluntary organisation can be independent in order to be…
Köp här

Isbn: 9789198206456

Utgivningsår: 20170119

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Leif Andergren

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Boken vill få läsaren att reflektera och på så sätt öka sin självinsikt och höja sin samtalskompetens. Den förklarar och ger tips om hur budskap/information kommuniceras; den ger grundläggande samtalsfärdigheter och den handlar om mediet och dialogen. Samtal handlar om att stödja samtalspartnern att se och förstå sin…
Köp här

Isbn: 9789198187885

Utgivningsår: 20180101

Utgivare: Tremedia i Borås, Exakta Vinspelet

Mediatyp: BC

av: Emelie Edin, Anna Snell

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Volontärbarometern är en rapport om ideellt engagemang som bygger på Volontärbyråns statistik och en enkät som genomfördes våren 2018. 1 589 personer som sökt ett ideellt uppdrag svarade på enkäten. 254 organisationsrepresentanter som använt förmedlingen eller gått någon av våra utbildningar under 2017 svarade på…
Köp här

Isbn: 9789198177091

Utgivningsår: 20180824

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Johan Dahlén

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Diskriminering och jämlikhet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Skriften Jämställd rekrytering bygger på erfarenheter från Volontärbyråns projekt "Aktivt medborgarskap oavsett kön" där vi fördjupat oss i hur ideella föreningar jobbar med jämställdhet i sina styrelser. Skriften utgår från två perspektiv. Dels lyfter vi hur ideella föreningar har använt Volontärbyrån och…
Köp här

Isbn: 9789198177060

Utgivningsår: 20170901

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Roberto Scaramuzzino

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Politikens förväntningar på det civila samhället har under de senaste åren förändrats kraftigt. Idag efterfrågas etniska föreningar av det offentliga allt mer på grund av sin expertis i sakfrågor, inte för vem eller hur många man representerar. Organisationer som skapats för identitetsbyggande och…
Köp här

Isbn: 9789176115343

Utgivningsår: 20160224

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Vi har en lång tradition i Sverige av nära samverkan mellan det offentliga och det civila samhället. Samtidigt fokuserar stora delar av både forskningen och den politiska debatten på den nationella nivån och det sociala området, trots att det inte är där som varken majoriteten av samverkan eller huvuddelen av…
Köp här

Isbn: 9789176115367

Utgivningsår: 20160224

Utgivare: Sektor3

Mediatyp: BC

av: Lars Trägårdh, Johan Vamstad

Kategorier: Juridik Lagstiftning om välgörenhetsarbete Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skatter och avgifter Socialrätt Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Att ge pengar till bättre behövande är en handling som nästan alla uppfattar som något positivt, men bör det för den skull uppmuntras av staten? Svaret är inte självklart. En avdragsrätt för gåvor skulle sannolikt öka givandet men samtidigt minska de statliga resurser som kan användas till allmännyttiga ändamål.…
Köp här

Isbn: 9789176115336

Utgivningsår: 20160223

Utgivare: Sektor 3 - Tankesmedjan för det civila samhället

Mediatyp: BC

av: Ellen Larsson

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Sveriges befolkning blir allt äldre. Att färre ska försörja fler är en av flera tydliga utmaningar för framtidens välfärd. Många är de politiker, tjänstemän och debattörer som sneglat mot det civila samhällets ideella krafter i jakten på möjliga lösningar. Friska yngre pensionärer är en grupp som redan idag bär upp en…
Köp här

Isbn: 9789175750200

Utgivningsår: 20130604

Utgivare: Sektor3

Mediatyp: BC

av: , Ami Arnell, Inger Ekbom

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Varje år upplever många barn att deras mamma blir svårt slagen och förnedrad av någon närstående. Denna bok presenterar en krissamtalsmodell för att stödja dessa barn: Trappan-modellen. Metoden har under de senaste tio åren fått stor spridning i Sverige. Boken innehåller dels en faktadel, där författarna diskuterar hur…
Köp här

Isbn: 9789172057142

Utgivningsår: 20100504

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BE

av: Jörgen Lundälv

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Boken är indelad i tre delar: verklighet (kapitel 1-5), filosofi (kapitel 6-7) och handling (kapitel 8-17). Som läsare kan du välja med vilken av delarna som du börjar din läsning. De tre delarna omfattar femton korta kapitel som läsaren kan läsa igenom snabbt. Tyngdpunkten i boken ligger på den tredje delen nämligen…
Köp här

Isbn: 9789171111487

Utgivningsår: 20130801

Utgivare: Meyers/Meyer Information och förlag, Bulls Graphics AB

Mediatyp: BC

av: Jakob Carlander

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Att frivilligt engagera sig för att stödja andra människor kan vara mycket givande, men det kan också vara svårt. Hur skapar man en god relation till den man möter? Hur kan man hjälpa den andre att komma ur ett beteende som inte leder framåt? Hur kan man agera då man möter ångest eller starka känslor? Samtal och möten…
Köp här

Isbn: 9789172057975

Utgivningsår: 20110511

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Tina Mattsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Den här boken handlar om kunskap i socialt arbete och om socialarbetares syn på och användning av kunskap. Vad innebär det när kunskap utövas i praktiken? Vad är det för kunskaper vi använder för att förstå och agera i den praktik och de handlingar som socialt arbete utgör? Hur kan sådan kunskap utvecklas, fördjupas…
Köp här

Isbn: 9789140694959

Utgivningsår: 20171101

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Karin Hedberg-Eriksson, Barbro Tenerz, Maria Ström, Maria Moody Källberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Boken Engagerande nätverksmöten ger en pedagogisk introduktion till nätverksterapins metod och teori. Nätverksmöten är användbara i många olika situationer inom det psykosociala arbetet. Några exempel på situationer där nätverksmöten är till hjälp:– när barn och ungdomar inte kan bo kvar i sin familj– i…
Köp här

Isbn: 9789172058972

Utgivningsår: 20130612

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av: Shari Arison

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Tänk rätt och gör världen lite bättre Genom att aktivt använda positiva ord, bejaka en generös livssyn och utföra goda gärningar varje dag, kan var och en bidra till en bättre värld. Det är min övertygelse, säger författaren Shari Arison. Den positiva energin som du ger till andra, kommer tillbaka med en bubblande…
Köp här

Isbn: 9789163610806

Utgivningsår: 20141124

Utgivare: Hay House, Hay House

Mediatyp: BB

av: Stina Johansson (red.)

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Hur ska den sociala omsorgen utföras i vårt moderna samhälle, där olika värden ofta kolliderar och där ideal om självständighet och autonomi, jämställdhet och rättvisa kommer till uttryck? Omsorgen om andra utgör ett kitt som ingår i själva grunden för samhället. Social omsorg handlar om personligt stöd i vardagen som…
Köp här

Isbn: 9789140696236

Utgivningsår: 20170822

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Peter Wirbing, Liria Ortiz

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Socialsekreterare, kuratorer och andra socialarbetare möter ofta människor som har svåra eller begynnande problem med alkohol och narkotika. Dessa yrkeskårer har unika möjligheter att fånga upp riskbruk och göra tidiga insatser. Ur innehålletBoken ger en gedigen introduktion till modern beroendelära. Den är praktiskt…
Köp här

Isbn: 9789172058989

Utgivningsår: 20140115

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av: Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbing

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad samtalsmetod som passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra sitt beteende. I denna praktiska handbok presenteras MI på ett tydligt och överskådligt sätt. Läsaren får en grundläggande förståelse för metoden och hur den konkret tillämpas.…
Köp här

Isbn: 9789172059085

Utgivningsår: 20130311

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Francesca Östberg

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Misshandlade och försummade barn ska skyddas av den sociala barnavården. För att förebygga att barn far illa ska insatser erbjudas familjer och barn i behov av stöd. Socialarbetare får kunskap om dessa barn genom anmälningar om missförhållanden eller ansökningar om hjälp. De beslutar vilka som ska leda vidare till…
Köp här

Isbn: 9789171559760

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Stefan Gurt

Kategorier: Fattigdom och arbetslöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Tiggarna och hjälparna Hur ser vi här i Sverige på senare tids explosion av romska tiggare? Vilka är de bakomliggande faktorerna? Vilka är dessa människors öden? Och vilka är idealisterna som engagerar sig i de här frågorna, för att efter förmåga försöka hjälpa dessa utsatta grupper? Vilka står upp, i stället för att…
Köp här

Isbn: 9789146229643

Utgivningsår: 20150924

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

av: Bengt Thelander

Kategorier: Att hantera drog- och alkoholmissbruk Att hantera personliga problem Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Under åren har jag mött många fantastiska personer. Ofta har deras problem varit tunga, komplexa och med en existentiell dimension. De har haft svårt att se någon mening med livet. En hög grad av sam- verkan har krävts för en förändring.Många kommun- er organiserar arbetet utifrån en “stuprörsprincip”.…
Köp här

Isbn: 9789163908590

Utgivningsår: 20160525

Utgivare: Skillnaden HB, Författares ordmaskin/ Ordgruppen

Mediatyp: BC

av: Magnus Andersson, Yngve Karlsson

Kategorier: Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Handbok för ideella föreningar är en övergripande och praktisk genomgång av ideella föreningars juridiska förutsättningar. Den är i första hand tänkt som en uppslagsbok och vägledning för dem som arbetar i eller med ideella föreningar och har därför en detaljerad innehållsförteckning och ett omfattande sakregister.…
Köp här

Isbn: 9789139020271

Utgivningsår: 20171205

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Björn Blom, Stefan Morén

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
I den här boken redovisas en teori som har ambitionen att både beskriva och förklara hur det sociala arbetet fungerar. Det är den första svenska boken i sitt slag som presenterar teori utvecklad specifikt ur och för det sociala arbetets praktik. En av grundfrågorna är: Hur kan man förklara hur resultat i socialt arbete…
Köp här

Isbn: 9789144091655

Utgivningsår: 20150930

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Bertil Lindberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Boken är den första i Skandinavien som på ett övergripande plan behandlar frågan om management inom den ideella sektorn. Boken behandlar fyra centrala frågeställningar – svårigheten att styra ideella organisationer jämfört med kommersiella företag, att ideella organisationer har såväl anställd personal som frivillig…
Köp här

Isbn: 9789172964013

Utgivningsår: 19990309

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BB

av: Stefan Wahlberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Författaren visar att samhällsarbete kan vara ett sätt att utveckla ett radikalt och humanistiskt socialt arbete i vår tid. Med utgångspunkt i erfarenheterna från verksamheter med samhällsarbete under de senaste tjugo åren visar författaren på möjligheterna att bidra till en humanisering och förhindra en negativ…
Köp här

Isbn: 9789139112921

Utgivningsår: 20130107

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Linda Gast, Anne Patmore

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
En stor utmaning för socialarbetare är att kunna hjälpa människor med olika bakgrund, exempelvis etnicitet, klass och kön. Att bemöta alla personer på ett icke-diskriminerande sätt är inte alltid enkelt och självklart. Mångfald i socialt arbete bygger på praktiska erfarenheter och är en vägledning för att hantera…
Köp här

Isbn: 9789144092638

Utgivningsår: 20160719

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC