Bläddra

Iakttagbara mål : att göra lärande synligt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Iakttagbara mål : att göra lärande synligt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Iakttagbara mål beskriver hur man formulerar lärande så att det blir begripligt för eleverna. Det är en handbok fylld med exempel som visar hur lärare gör kunskapsutveckling iakttagbar och undviker "amöbor", författarens begrepp för luddiga skoluttryck. Här möter man också "förmågetrappan" som synliggör hur olika kunskapsformer och mål bygger på varandra och sätter dagens skoldebatt i nytt ljus. Boken för diskussionen kring skolan tillbaka till sin kärna: Hur får man elever att begripa vad och hur de ska lära sig något?

Boken är uppföljaren till boken Lärandematriser. Iakttagbara mål beskriver handfast hur lärare kan formulera begripliga kriterier för elevförmågor som läsförståelse, att dra slutsatser och använda begrepp, men också hur de vanligaste kunskapskraven relaterar till och bygger på varandra. Boken vidgar även vyerna; det är lika viktigt att formulera iakttagbara mål för elevers sociala förmågor, skolutveckling och lärares eget lärande.

Sagt om boken:
"Boken borde vara obligatorisk läsning på alla lärarutbildningar och användas i lärarfortbildning överallt. Boken kan hjälpa varje pedagog att tackla sina uppgifter med mycket större professionalitet. Det är både vetenskap och artisteri som används för att klargöra för elever och lärare vad lärande innebär i handling."
John Steinberg, fil dr i pedagogik och författare

"Äntligen kom boken som gör att jag kan förklara i kvalitet vad eleverna ska lära sig, inte bara i kvantitet! Iakttagbara mål är nyckeln till att formulera mig begripligt och förutsättningen för att kunna undervisa så att lärandet verkligen händer."
Eva Harlenbäck, förstelärare i kemi och naturkunskap