Bläddra

Idrott, motion och hälsa

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Idrott, motion och hälsa

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Idrott, motion och hälsa är en lustfylld, inspirerande och faktaspäckad bok. Den täcker väl in de teoretiska moment som ingår i kurserna Idrott och hälsa A och B. Tack vare de utförliga kapitlen om rörelseapparatens anatomi, fysiologi och träningslära lämpar den sig också för idrottsgymnasierna.

Läs mer
De första kapitlen ägnas åt att beskriva hur kroppen är sammansatt och hur den fungerar. Sedan fortsätter boken med att visa hur kroppen bör underhållas med hjälp av träning, motion och kost. Eleverna får läsa om vad man ska tänka på i arbetslivet, när man vistas i naturen, om doping, alkohol och tobak samt vad man ska göra om olyckan är framme. Läroboken fokuserar på vad som händer med kroppen, varför det händer och hur förändringen yttrar sig.
Förutom faktatext, beskrivande illustrationer och ordlista innehåller varje avsnitt i boken ett stort antal repetitionsuppgifter. Dessa uppgifter har två syften: dels fungerar de som hjälpmedel för inlärning och förståelse, dels hjälper de läsarna till reflektion eftersom de med faktatexten som hjälp själva ska tänka vidare, ge exempel och ta ställning.
Till boken hör en lärarhandledning med centrala fakta och bilder i PowerPoint på cd.

Om författarna
Stefan Wiking är idrottslärare, simtränare och aktiv inom Svensk Idrottsmedicinsk Förening. Johan Lindström är verksam som idrottslärare vid Hvitfeldtska gymnasiet och Idrottshögskolan i Göteborg.