Bläddra

Idrott och hälsa 1 & 2

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Idrott och hälsa 1 & 2

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Köp här
Idrott och hälsa 1 & 2 är en lärobok för gymnasiet, skriven utifrån den nya läroplanens (Gy2011) riktlinjer. Med sina tio kapitel tar den upp samtliga teoretiska moment som ingår i kurserna Idrott och hälsa 1 & 2. Boken inleds med en grundlig genomgång av kroppen och fortsätter på ett tydligt sätt att beskriva relevanta begrepp och teorier inom ämnen som kosthållning, genusperspektiv, livräddning, rytmik och rörelse samt idrottens etik. Innehållet är lättillgängligt och överskådligt och gör det enkelt för eleven att sätta in varje ämne i ett naturligt sammanhang. En stor mängd färgfoton och illustrationer gör boken till ett starkt pedagogiskt verktyg och bra komplement till idrottslärarens teoretiska undervisning.