Bläddra

Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens – upphovsrätt – patent – mönster – varumärken – namn – firma – otillbörlig konkurrens

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens – upphovsrätt – patent – mönster – varumärken – namn – firma – otillbörlig konkurrens

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Immaterialrätt ger en samlad framställning av hela ämnesområdet. Boken är välkänd och allmänt använd alltsedan första upplagan kom ut 1983.
Tolfte upplagan speglar immaterialrättens starkt ökade ekonomiska betydelse och snabba europeisering. Till nyheterna hör framför allt den nyskrivna varumärkeslagen och ändringarna i firmalagen. Framställningen har genomgående överarbetats med hänsyn till utvecklingen, inte minst i rättspraxis där särskilt EU-domstolen tagit nya viktiga steg.

Boken behandlar bl a:
- upphovsrätten – skyddet för författare, konstnärer, kompositörer, artister, fotografer m fl
- patenträtten – skyddet för uppfinningar
- mönsterrätten – skyddet för formgivning
- känneteckensrätten – skyddet för varumärken, förpackningar, näringsidkares firma, släktnamn, titlar på verk, domännamn m m
- otillbörlig konkurrens – reglerna om företagshemligheter, vilseledande efterbildning, licensavtal, konkurrensklausuler m m

Immaterialrätt fokuserar i första hand på de immateriella rättigheternas utformning, faktiska funktion och tillämpning i praxis. Immaterialrätt vänder sig till jurister, ekonomer och andra som har kontakt med ämnesområdet eller någon av dess delar, t ex kulturadministratörer, upphovsmän, förläggare, uppfinnare, patentingenjörer, ombudsmän i organisationer och marknadsförare.

Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet.
Gunnar Karnell är professor em i rättsvetenskap, särskilt immaterialrätt och verksam vid Handelshögskolan i Stockholm.
Lars Pehrson är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Claes Sandgren är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.