Bläddra

Infektionsimmunologi

Kategorier: Immunologi Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Sjukdomar och rubbningar

Infektionsimmunologi

Kategorier: Immunologi Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Sjukdomar och rubbningar
Köp här
Människan lever i en värld full av mikroorganismer – bakterier, svampar, parasiter och virus. Immunsystemet har olika strategier för att bekämpa dessa. Infektionsimmunologi förklarar hur immunsystemet är uppbyggt med utgångspunkt från hur det har skräddarsytts för att skydda människan mot hotet från mikroorganismerna.

Läs mer
- Bokens första åtta kapitel beskriver immunologins grunder - det medfödda och det förvärvade immunsystemets uppbyggnad och funktion.
- Därefter följer fem kapitel som handlar om hur immunsystemet hanterar extracellulära respektive intracellulära bakterier, virus, svampar och parasiter.
- Det sista kapitlet ägnas åt vaccination: vilken typ av immunsvar som behövs för att skydda oss mot de olika typerna av mikroorganismer och hur vacciner konstrueras för att uppnå sådana skyddande immunsvar.

På ett lättförståeligt, strukturerat och pedagogiskt sätt förklarar författarna principerna för immunsystemet och dess strategier mot olika typer av mikroorganismer. De mest invecklade skeenden beskrivs med ett enkelt språk och boken innehåller över 250 bilder som författarna själva har ritat.

Infektionsimmunologi är skriven för studerande på läkarprogrammet. Den första delen av boken kan användas som lärobok på grundkurser i immunologi, medan den andra delen framför allt är avsedd för läkarprogrammets infektionskurs. Boken lämpar sig också på utbildningar inom farmaci, biologi och biomedicinsk laboratorievetenskap samt som fördjupningslitteratur för blivande och verksamma sjuksköterskor.

Om författarna
Agnes Wold är professor och överläkare i klinisk bakteriologi samt specialist i klinisk immunologi vid Göteborgs universitet.
Johan Mölne är docent och överläkare i klinisk patologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.