Bläddra

Informatik i vården : hälsoinformatik för sjuksköterskor

Kategorier: Hälsoinformatik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner

Informatik i vården : hälsoinformatik för sjuksköterskor

Kategorier: Hälsoinformatik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här
Många är fascinerade av digital teknik. Digitalisering har också skapat vinster genom ökad effektivitet och minskade kostnader. Inom hälso- och sjukvård har specifika problem gjort utvecklingen långsam och integritets- och säkerhetshänsyn försvårar den informationsöverföring som är nödvändig för effektivitetsvinster. Tekniken har heller inte gjort verksamheten totalt sett effektivare och billigare, i motsats till praktiskt taget alla andra verksamheter, utan snarare mer arbetskrävande och dyrare. Ändå har tekniken redan lett till närmast sensationella framsteg. Digital röntgen innebar en revolution. Laboratorieverksamheten har effektiviserats och många kliniska undersökningar är numera enkla, snabba och ger omedelbar information, ibland direkt till patienten. Möjligheterna till egenvård ökar explosionsartat och med tiden kommer digitaliseringen att leda till högre kvalitet, säkrare och billigare hälso- och sjukvård – och bättre hälsa i befolkningen. Denna bok berättar om digitalisering, vad det är, hur den har använts och (troligen) kommer att användas och hur den kanske kommer att förändra vården – i ett perspektiv på cirka tio år. Boken är skriven för att kunna läsas av alla i vården, men vänder sig i första hand till sjuksköterskestudenter.